Blanketnr.
03.022
Formål med blanketten

Blanketten kan rekvireres på følgende måde:

- Send en mail til e-Kapital - ekapital@sktst.dk

- Ring til e-Kapital på telefon 72 38 02 10.

Vejledning til udfyldelse af blanketten findes på skat.dk/ekapital, "Værdipapirer" » "Obligationer (OBLG)", for indkomståret 2018.

Hjælpeliste over "Indskrevne værdipapirer i den danske Værdipapircentral" finder du på skat.dk/ekapital under Årsbreve om indberetninger af renter, værdipapirer mv.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen