Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
03.004Tilmeldelse til anpartskontrolordningen
03.012Gaveskema velgørende foreninger mv. - Opgørelse af antallet af gavegivere á mindst 200 kr., gavebeløb og løbende ydelser mv.
03.012 ENDonation form for charitable organisations etc. - calculation of amount donated, regular donations, etc. and number of donors donating gifts of minimum DKK 200
03.013Gaveskema - Religiøse samfund mv. - Opgørelse af det samlede gavebeløb, de samlede løbende ydelser mv.
03.013 ENDonation form for religious communities etc. – calculation of total amount donated, total regular donations, etc.
03.017Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger
03.017 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN
03.018 (gl. nr. P45)Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger
03.018 ENReporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN
03.019Indberetningsblanket vedrørende renter af indskud, reservefondsudlodninger samt forskellige udbetalinger fra forsikringsselskaber
03.021Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning
03.022Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse
03.023Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af udlån
03.024Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af prioritetslån
03.029Indberetning af anparter
03.030Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater)
03.031Indberettelse om rettelser i CSR-P
03.037Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning)
03.038Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering)
03.041Indberetningsblanket vedr. etableringskonti
03.042Indberetningsblanket vedrørende årsultimo renter af deponerede pantebreve
03.044Indberetning - Private - Finansielle kontrakter/aftaler herunder puljeordninger
03.046Indberetning - Private - Køb/salg/overdragelse af investeringsforeningspapirer
03.047Tilmeldelse Rentekontrolordningen
03.061Tilmeldelsesblanket til pensionsbidragssystemet (CPS)
03.063Indberetningsblanket vedrørende udlodninger fra konkursboer
03.064Indberetning om tilskud/omkostningsgodtgørelse
03.067Tilmeldelse til indberetning af faglige kontingenter og A-kassebidrag (AKFA)
03.068Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8A og/eller § 12, stk. 3
03.068 ENApplication
03.070Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. 2.
03.075eIndkomst indberetning
03.076Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort
03.077Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G
03.078Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H
03.078 ENApproval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN
03.080Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. 22
03.081Anmodning om oplysning af cpr-nummer
03.086eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skattekontrolloven)

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter