Blanketter for virksomheder og borgere
Nr.Titel
13.044Ansøgning om tilladelse til overdragelse/erhvervelse af rettigheder og forpligtelser
13.043Ansøgning om bevilling vedr. status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet)
13.041TORO in accordance with Article 218 UCC
13.040Certificate of non-manipulation
13.039Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR)
13.038Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE)
13.037Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål, eller Passiv forædling
13.036Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling
13.035Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag
13.034Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular
13.033Ansøgning om bevilling til aktiv forædling
13.032Ansøgning om bevilling til særligt anvendelsesformål (end use), passiv forædling eller midlertidig import
13.031Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR)
13.021Varecertifikat - EUR-MED
13.020INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel
13.019Varecertifikat A.TR.
13.016INF 4 - Oplysningscertifikat
13.015Varecertifikat - EUR 1
13.014Varecertifikat - EUR 2
13.013INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema
13.012INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling
13.010INF 5 - Aktiv forædling
13.009INF 1 - Oplysningsskema
13.006Tolddeklaration for missionschefer
13.005Tolddeklaration for internationale organisationer
13.004 FR/ENDéclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats