Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
19.001Regnskabsbilag/Rekvisition - Specifikation
19.025 DA/ENLanding Certificate
19.028Anmodning om BOO - Anmodning om bindende oprindelsesoplysning
19.029Bindende Oprindelsesoplysning
19.034 EN/DEProvision sheet
19.048Anmodning om toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder
19.053Vejecertifikat for bananer
19.054Underretning af toldmyndighederne om nye krænkere, nye trends mv.
19.055Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer
19.056Varer for hvilke der gælder særlige udførselsbestemmelser - overdragelse til ansvarlig myndighed for undersøgelse
19.060Ansøgning om bevilling til drift af faciliteter til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - toldhavne og toldlufthavne (TST)
19.061Ansøgning om midlertidig opbevaring - andres oplag (MIO)
19.062Ansøgning om bevilling til midlertidig oplæggelse - samlesendinger (MIO)
19.063Ansøgning om bevilling til midlertidig opbevaring - egen og andres oplag (MIO)
19.064Ansøgning vedrørende samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU)
19.065Ansøgning om forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) EUTK art. 73
19.066Ansøgning vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO)
19.069Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIO

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter