Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
Tryk her for at se dokumentet23.001Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
Tryk her for at se dokumentet23.004Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin
Tryk her for at se dokumentet23.006Ansøgning. Diplomatiske repræsentationer mv. Godtgørelse af energiafgifter, vandafgift, kvælstofafgift og kvælstofoxidafgift (NOx)
Tryk her for at se dokumentet23.007Registreringsanmeldelse - Energiafgift og C02-afgift af kul m.v.
Tryk her for at se dokumentet23.008Ansøgning om Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter
Tryk her for at se dokumentet23.013Registreringsanmeldelse - Energiafgift af el
Tryk her for at se dokumentet23.016Registreringsanmeldelse - EU-handel med afgiftsfritagne mineralolieprodukter
Tryk her for at se dokumentet23.019Registreringsanmeldelse - Afgift af svovl
Tryk her for at se dokumentet23.020Registreringsanmeldelse, Energi- og CO2-afgift af naturgas samt metanafgift på naturgas og biogas
Tryk her for at se dokumentet23.023Ansøgning - Månedsvis godtgørelse af energiafgifter
Tryk her for at se dokumentet23.024Ansøgning om afgiftsgodtgørelse for benzin til erhvervsmæssig sejlads (fiskeri)
Tryk her for at se dokumentet23.025Registreringsanmeldelse - Afgift af karburatorvæske
Tryk her for at se dokumentet23.027Registreringsanmeldelse, Energiafgift og CO2-afgift af gas- og dieselolie, fuelolie m.v., gas (LPG) og benzin
Tryk her for at se dokumentet23.030Ansøgning om tilladelse til farvning af gas- og dieselolier og petroleum
Tryk her for at se dokumentet23.032Registreringsanmeldelse Energiafgifter - Forbrugsregistrering for naturgas, el og varme og Mellemhandlerregistrering for varme
Tryk her for at se dokumentet23.034Godtgørelse af afgift af andet flybrændstof end jet fuel - udenlandske fly. Excise duty repayment - fuel for aircraft other than jet fuel - foreign aircraft - 23.034
Tryk her for at se dokumentet23.035Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider
Tryk her for at se dokumentet23.036Registreringsanmeldelse - Energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign.
Tryk her for at se dokumentet23.037Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces)
Tryk her for at se dokumentet23.038Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift
Tryk her for at se dokumentet23.038 ENRefund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN
Tryk her for at se dokumentet23.039Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder
Tryk her for at se dokumentet23.042Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen)

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter