Blanketter for virksomheder og borgere


Nr.Titel
49.019Anmeldelse G, om gave til udlænding
49.020Erklæring L - om livs- og pensionsforsikring, syge- og ulykkesforsikring hos forsikringsselskab i udlandet
49.020 ENDeclaration L – of direct life assurance, pension, health and accident insurance set up abroad – 49.020 EN
49.021Erklæring K - om konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet - Ikke CVR-/SE-registrerede
49.021 ENDeclaration K - of account held with a foreign bank or other foreign depositary - 49.021 EN
49.022Erklæring K - om erhvervsmæssig konto i pengeinstitut eller hos anden kontofører i udlandet - CVR-/SE-registrerede
49.022 ENDeclaration K - for commercial account held with a foreign bank, ect. - 49.022 EN
49.023Erklæring V - om deponering af værdipapirer i udlandet
49.023 ENDeclaration V - of securities deposited abroad - 49.023 EN
49.026Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.027Tilmelding til toldsystemerne
49.028Anmodning om særskilt vurdering
49.040Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder)
49.049Overførsel til udlandet
49.055I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark
49.075Registrering for skattepligt - elselskaber
49.090Anmodning om indsigt
49.101Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen
49.101 ENInformation provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN
49.101 PLInformacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL
49.102Danish income tax return for foreign companies
49.103I 53 - Information on Contractor / Contracts
49.107Extract of Accounts
49.108Regnskabsuddrag
49.109Extract of Accounts
49.109Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month
49.112Udlægsblad
49.116Kontroloplysninger om eIndkomst

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter