Blanketnr.
03.061
Formål med blanketten

Tilmeldelsen omfatter indberetningspligtige efter skattekontrollovens §§ 8B og 8F.
Oplysningspligtige er banker, sparekasser, forsikringsselskaber, andelskasser, pensionskasser og pensionsfonde.
 
Tilmeldelsen registreres i Skattestyrelsens SE-register. Oplysningspligtige vil på grundlag af denne registrering automatisk få tilsendt informationer og evt. nye vejledninger i forbindelse med rentekontrolordningen.

PDF-udgave

Hent blanket 03.061

(virk.dk)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.