Blanketnr.
05.021
Formål med blanketten

Oplysninger om kontrollerede transaktioner skal indberettes digitalt

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal fra og med indkomståret 2014 oplyse digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Oplysninger om kontrollerede transkationer er en integreret del af oplysningsskemaet.

For kulbrinteselskaber og fysiske personer, som er omfattet af regelsættet i skattekontrollovens § 3 B, og som ikke kan oplyse via TastSelv Selskabsskat (DIAS), vil der stadig være en blanket, som skal udfyldes og indsendes som en vedhæftet fil via TastSelv. Hvis den skattepligtige vælger at indsende blankettens data pr. e-mail, sker det på eget ansvar.

Blanketten indeholder oplysninger om art og omfang af den skattepligtiges kontrollerede transaktioner med interesseforbundne parter.

PDF-udgave

Hent blanket 05.021

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.