Blanketnr.
05.021
Formål med blanketten

Oplysninger om kontrollerede transaktioner skal indberettes digitalt

Alle selskabsskattepligtige enheder undtagen kulbrinteselskaber skal oplyse digitalt via TastSelv Selskabsskat (DIAS). Oplysninger om kontrollerede transaktioner er en integreret del af oplysningsskemaet.

For fysiske personer, som er omfattet af regelsættet i skattekontrollovens § 38, vil der stadig være en blanket, som skal udfyldes og indsendes som en vedhæftet fil via TastSelv Borger.  Vælg Kontakt → Skriv til os → Indsend/indberet til os (fx blanket) → Oplysninger om kontrollerede transaktioner (05.021).

For kulbrinteselskaber, som er omfattet af regelsættet i skattekontrollovens § 38, og som ikke kan oplyse via TastSelv Selskabsskat (DIAS), indsendes blanketten sammen med kulbrinteoplysningsskemaet.

Blanketten indeholder oplysninger om art og omfang af den skattepligtiges kontrollerede transaktioner med interesseforbundne parter.

PDF-udgave

Hent blanket 05.021

(Excel fil)

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.