Blanketnr.
04.011
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til at oplyse den årlige indkomst for personer, der driver fast erhverv med fast driftssted i udlandet. Oplysningerne indgår i deres årsopgørelse.

Der skal skrives en blanket for hvert land pr. indkomstår.

Blanketten sendes til 

Skattestyrelsen
Postboks 9
4930 Maribo

Du kan indtaste oplysningerne i TastSelv.

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes. 

PDF-udgave

Hent blanket 04.011  2018

2017   2016   2015  2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Log på TastSelv på skat.dk, klik på Kontakt - Skriv til Skattestyrelsen - Indsend/Indberet til os (fx blanket).
 

 

Du kan se og udfylde dit oplysningsskema for 2018 i TastSelv fra den 11. marts.

Oplysningsskemaet sendes først på papir i slutningen af maj 2019.

Hvis du indsender oplysningsskemaet på papir, kan du først forvente at modtage din årsopgørelse i september 2019.

  

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.