Blanketnr.
12.017
Formål med blanketten

For at opnå toldfrihed ved indførsel af disse varer skal der sammen med fortoldningsangivelsen afgives denne erklæring, hvor modtageren og importøren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt.
 
Apparatets tekniske kendetegn og præcise anvendelse mv. skal klart fremgå af erklæringen.
 
Kopi af faktura samt teknisk beskrivelse af apparatet skal vedlægges erklæringen.

PDF-udgave

Hent blanket 12.017

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.