Blanketnr.
12.018
Formål med blanketten

Toldstyrelsen kan tillade apparater indført uden betalingg af told, hvis der sammen med fortoldningangivelsen afgives en erklæring, hvor modtageren erklærer sig indforstået med at betale tolden, hvis det ved en nærmere undersøgelse viser sig, at bestemmelserne ikke er opfyldt.

PDF-udgave

Hent blanket 12.018

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.