Blanketnr.
13.005
Formål med blanketten

Denne blanket anvendes til brug for de internationale organisationer, bortset fra NATO, når disse indfører varer til landet.
I henhold til en række internationale konventioner og overenskomster, Danmark har tiltrådt, kan der gives told- og afgiftsfrihed for disse varer.

PDF-udgave

Hent blanket 13.005

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.