Blanketnr.
13.006
Formål med blanketten

Anvendes til brug for missionschefer og personer med lignende status, der er akkrediteret Danmark, men bosiddende uden for Danmark, når disse indfører varer til landet. I henhold til en række internationale konventioner og overenskomster, Danmark har tiltrådt, kan der gives told- og afgiftsfrihed for disse varer.

PDF-udgave

Hent blanket 13.006

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.