Blanketnr.
02.022 NT4S
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af skattecentre, der har selskabsligning til at anmode et andet nordisk land om at overføre selskabsskat til Danmark. Det er en forudsætning, at betingelserne i trækaftalen er opfyldt.

Blanketten sendes til:

Skattestyrelsen
Nordisk Træk
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing 

PDF-udgave

Hent blanket 02.022 NT 4 S

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.