Blanketnr.
02.023 NT5S
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af selskabsligningen til at anmode et andet nordisk land om at oplyse, hvorvidt for meget indbetalt skat ønskes overført til et andet nordisk land til dækning af evt. skat der. Det er en forudsætning for overførsel, at betingelserne i trækaftalen er opfyldt.

Blanketten sendes til:

Skattestyrelsen
Nordisk Træk
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

PDF-udgave

Hent blanket 02.023 NT 5 S

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.