Når du lejlighedsvis udlejer din bil til andre, fx via GoMore eller SnappCar, skal du betale skat og evt. moms af indtægten. Det gælder uanset, hvordan det er formidlet.

Ved opgørelsen af indtægten kan du fratrække de udgifter, der er forbundet med biludlejningen.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter