Ifølge lov om tilskud til iværksættere kan der ydes tilskud til iværksætterens udgifter til udarbejdelse af forretningsplan, jf. lovens § 2, stk. 2. Udgifterne kan fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. LL § 8 N. Fradraget skal ske i den personlig indkomst. Udgifter, der er omfattet af LL § 8 N, kan ikke fradrages efter LL § 8 J, stk. 1-3, jf. LL § 8 J, stk. 4.