Skattepligten for et selskab fortsætter indtil tidspunktet for opløsningenNy tekst start, jf. SELNy tekst slut § 5, stk.1.
Efter SEL § 33 er aktionærer og medlemmer en eventuel likvidator Ny tekst start(eller hvis en sådan ikke er valgtNy tekst slut bestyrelsen) solidarisk ansvarlige for betaling af resterende selskabsskatter, såfremt der ikke ved opløsningen er afsat tilstrækkelige midler til dækning af skattekravene. Ansvaret for betaling af skatter kan gøres gældende for skattekrav, som er anmeldt i boet eller som likvidator og/eller aktionærer kendte eller burde kende. Ansvaret kan dog ikke gøres gældende for et større beløb end den til aktionærer eller medlemmer i alt foretagne udlodning. Se evt. tillige  TfS 1993, 437 (ØLD) samt TfS 1998, 398 (HRD). Se hertil også nedenfor under S.B.2.1.2.1.2.