Dato for offentliggørelse
14 Jan 2022 10:24
Serienummer
S nr. 14
Resumé

Denne vejledning handler om obligatorisk indberetning af deleøkonomiske indtægter, som skal ske fra og med indkomståret 2021.

Vejledningen gælder for virksomheder/platforme, der har deleøkonomiske aktiviteter.

Vejledningen gælder også for udenlandske virksomheder, som ikke er indberetningspligtige, men som vælger at indberette de oplysninger, som ville være omfattet af indberetningen, hvis virksomheden havde været indberetningspligtig.

Vejledningen vil løbende blive opdateret og offentliggjort på skat.dk/ekapital under deleøkonomi under
"Vejledning om at indberette deleøkonomiske indtægter".

Indberetningen om deleøkonomiske indtægter følger reglerne i skatteindberetningslovens § 43 samt bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv. med senere ændringer.

Indberetningspligten følger reglerne i skatteindberetningsloven (lov nr. 1754 af 30/08/2021 med senere ændringer og fremover forkortet SIL, når loven nævnes i sammenhæng med en paragraf).

Abonner på nyheder om den deleøkonomiske indberetningsløsning
Vi anbefaler, at I abonnerer på nyheder om eKapitals løsninger (derunder deleøkonomi) og driftsmeddelelser ved at tilmelde jer vores RSS-feeds.

Tilmeld jer på skat.dk/ekapital/deleøkonomi.

 

Hvad er nyt?

Dette er en ny vejledning om manuel indberetning af deleøkonomiske indtægter 2021

Version: 1.1
Tilrettet i afsnit 2.5 samt bilag 2
Afsnit 3.4 er slettet. 

ISBN-nummer
978-87-417-0753-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen