Indhold

Dette afsnit beskriver den generelle pligt til at indberette ved udbetaling eller godskrivning af A-indkomst mv.

Ved indberetning forstås, at den, der er indberetningspligtig, uden opfordring skal indberette oplysninger til Skatteforvaltningen, herunder til indkomstregisteret, om tredjemand - fx arbejdsgiveres indberetning af løn og bankers indberetning af renter mv.

Der er pligt til at indberette oplysninger om indkomster, fradrag, formue og ansættelsesforhold mv. efter en række regler i skatteindberetningsloven. De indberetningspligtige er navnlig arbejdsgivere, der skal indberette om løn mv., og pengeinstitutter mv., der skal indberette om deres kunders finansielle forhold, herunder pensionsordninger, og afkastet heraf, foreninger mv., der modtager gaver, og offentlige myndigheder, der udbetaler overførselsindkomster eller tilskud.

Forsikringsselskaber, pensionskasser, pensionsfonde og andre, der forvalter pensionsordninger, er tillige omfattet af indberetningspligt og skal uden opfordring indberette om deres kunders forhold.

Indberetningerne fra tredjemand er med til at sikre datagrundlaget til brug for dannelsen af borgernes årsopgørelser og oplysningsskemaer. Indberetninger fra tredjemand er således væsentlig for den service, Skatteforvaltningen ønsker at yde borgerne, når borgernes årsopgørelser dannes på baggrund af de - i nogle tilfælde - komplicerede skatteregler.