Blanketnr.
04.020
Formål med blanketten

Der udarbejdes en blanket pr. indkomstår.
 
Blanketten bruges til at specificere bevægelserne på kontoen vedr. Grundejernes investeringsfonds.

Hvis du sender blanketten som en vedhæftet fil i en mail til Skattestyrelsen, skal filen først gemmes på din egen computer, før filen vedhæftes mailen.

Den udfyldte blanket kan du sende til Skattestyrelsen ved at logge på skat.dk og vælge Kontakt > Skriv til Skattestyrelsen > Indsend/indberet til os (fx blanket).

Den 1. juli 2018 blev SKAT delt i syv nye styrelser. En af dem er Skattestyrelsen. 

Hvis du skal bruge en blanket for årene før 2018, har den stadig SKATs navn og logo. Blanketterne kan fortsat anvendes.

PDF-udgave

Hent blanket 04.020   2018

2017   2016   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.