Dato for offentliggørelse
31 Jan 2018 07:52
ISBN-nummer
978-87-417-0135-6
Resumé

Denne vejledning handler om

 • Spillemyndigheden (J.A.1)
 • Spillelovgivningens anvendelsesområde (J.A.2)
 • Grønland (J.A.3)
 • Kriterier for alle ansøgere (J.A.4)
 • Lotteri (J.A.5)
 • Klasselotteri (J.A.6)
 • Almennyttigt lotteri (J.A.7)
 • Væddemål (J.A.8)
 • Lokale puljevæddemål (J.A.9)
 • Landbaseret kasino (J.A.10)
 • Onlinekasino (J.A.11)
 • Gevinstgivende spilleautomater (J.A.12)
 • Pyramidespil (J.A.13)
 • Offentlig hasardspil i turneringsform (J.A.14)
 • Markedsføring og oplysningspligt (J.A.15)
 • Bortfald (J.A.16)
 • Spillemyndighedens tilsyn med spil (J.A.17)
 • Klage og domstolsprøvelse (J.A.18)
 • Indgrebsmuligheder og sanktioner (J.A.19)
Hvad er nyt?

Bemærk

Afsnit J.A.10-J.A.20 er rykket et kapitelnummer tilbage som følge af ophævelsen af SPILL § 12.

 

 • Afsnit J.A.3.2 tekst ændret, så det fremgår, at onlinebingo og væddemål på hunde- og hestevæddeløb ikke er omfattet af tilladelsen efter SPILGRØL § 7 og § 8.
 • Afsnit J.A.3.5 Der gøres opmærksom på, at udbud af hhv. onlinebingo og væddemål på heste- og hundevæddeløb stadig er omfattet af SPILGRØL §6.
 • Afsnit J.A.5.1 "onlinebingo" er tilføjet som et spil ikke omfattet af en tilladelse efter SPIL § 6.
 • Afsnit J.A.7.2 "onlinebingo" tilføjet til spil ikke omfattet af tilladelsen.
 • Afsnit J.A.8.3.1 tekst tilføjet om, at de indtægtsbegrænsede tilladelser er omfattet af hvidvaskloven med enkelte undtagelser.
 • Afsnit J.A.10.2.2 og J.A.10.2.9 indarbejdelse af Spillemyndighedens retningslinjer og vilkår af 16. oktober 2017 i relation til "nærtstående lokaler".
 • Afsnit J.A.8.8.4 tekst tilføjet om det særlige bidrag til hestesporten.
 • Afsnit J.A.11.1 "onlinebingo" er tilføjet listen over spil omfattet af tilladelsen.
 • Afsnit J.A.11.1.2 om onlinebingo.
 • Afsnit J.A.11.1.3 om onlinebingo udbudt på TV.
 • Afsnit J.A.11.7.1 tekst tilføjet om, at de indtægtsbegrænsede tilladelser er omfattet af hvidvaskloven med enkelte undtagelser.
 • Afsnit J.A.11.12.6.1 om indehavere af indtægts- og omsætningsbegrænsede tilladelsers rapporter efter 1-års drift.