Blanketnummer
31.001
Formål med blanketten

Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom ansøges digitalt på www.virk.dk.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter