Reglerne om beskatning af næringsaktier findes i § 3. Denne bestemmelse går forud for bestemmelserne i §§ 2, 2 a ,2 c, 2 d, 2 e og 4. Er der tale om næringsaktier, finder disse bestemmelser derfor ikke anvendelse. Derimod kan § 3 ikke finde anvendelse på aktier, som er omfattet af § 2 b.