Efter ABL § 2 c medregnes fortjeneste ved afståelse af aktier erhvervet for lånte midler i visse finansieringsselskaber ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst - for personer som kapitalindkomst.
Bestemmelsen i § 2 c er midlertidig og gælder kun for aktier, der er erhvervet inden den 1. januar 1994.
Når aktiesalget er omfattet af ABL § 2 c, finder ABL §§ 2 og 4 ikke anvendelse. Er aktierne omfattet af ABL §§ 2 a eller 3, finder § 2 c ikke anvendelse.