Det fremgår af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 9, at en afdragsordning, som overholdes af skyldner, ikke er til hinder for at RIM kan foretage og realisere udlæg, modregning og indtrædelse mv.Se også INDOG § 9, stk. 1.

Der er ej klageadgang til Landsskatteretten over et eventuelt modregningsforbehold i forbindelse med en afdragsordning, jf. SKM.2008.1011.LSR