Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:20
Serienummer
S nr. 3
Resumé
Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8 S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen, og som har tilmeldt sig ordningen for edb-indberetning.
Hvad er nyt?

Styrelsesnavnet og mailadresser er opdateret. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0211-7
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen