Dato for offentliggørelse
01 Mar 2019 11:58
Serienummer
S nr. 3
Resumé
Vejledningen retter sig mod virksomheder, der ifølge skattekontrollovens § 8 S skal foretage indberetning til anpartskontrolordningen, og som har tilmeldt sig ordningen for edb-indberetning.
Hvad er nyt?

Selvangivelsen skiftede den 1. januar 2019 navn til oplysningsskemaet, og navnet er derfor rettet i vejledningen. Vejledningen er derudover uændret.

ISBN-nummer
978-87-417-0483-8
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen