Folketinget vedtog den 1. juni 2018 en skatteaftale. Som konsekvens har du måske fået en ny forskudsopgørelse for 2018. Du behøver ikke at gøre noget. På siden her kan du se, hvad der er nyt.

Beskæftigelses- og jobfradrag

Med skatteaftalen forhøjes og ændres beregningen af beskæftigelsesfradraget. Samtidig indføres et nyt jobfradrag, som du ligesom beskæftigelsesfradraget får for løn, som du betaler am-bidrag af. Begge fradrag beregnes automatisk. Du skal ikke gøre noget. Læs mere på siden Beskæftigelses- og jobfradrag.

Skattefradrag for pensionsindbetalinger

Med skatteaftalen får du som noget nyt fradrag for dine pensionsindbetalinger (herunder indbetalinger fra din arbejdsgiver). Fradraget beregnes som en procentdel af dine pensionsindbetalinger. Procentdelen afhænger af, hvor mange år du har til folkepensionsalderen. Fradraget beregnes automatisk. Du skal ikke gøre noget. Læs mere på siden Fradrag for indbetalinger til pension.

Udligningsskatten forsvinder

Med skatteaftalen afskaffes udligningsskatten på pensionsudbetalinger. Skatten var i 2017 på 3 % af dine pensionsudbetalinger over 388.200 kr. Vi korrigerer automatisk for den afskaffede skat. Du skal ikke gøre noget. Læs mere på siden Skat af og fradrag for pension og efterløn.

Bundskatten sænkes

Med skatteaftalen sænkes bundskatten fra 11,15 % til 11,13 %. Vi beregner automatisk din nye skat. Du skal ikke gøre noget. 

Tjek din indtægt og dine fradrag

Ændringerne i skatteaftalen har ikke noget at gøre med dine almindelige indtægter og fradrag, men derfor er det alligevel en god at tjekke, om disse tal er korrekte.

Se og ret din forskudsopgørelse

Hvis du vil se en tidligere forskudsopgørelse, skal du rulle til bunden af siden og vælge den i rullemenuen til højre.

Fik du svar på dine spørgsmål?

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter