Af skm. bek. nr. 865 af 7. dec. 1998, § 1, stk. 1, fremgår, at den skattepligtige ved opgørelsen af befordringsfradrag i indkomståret 1998 til og med 2002 yderligere mod dokumentation kan foretage fradrag for udgifter afholdt til benyttelse af Storebæltsforbindelsen. Fradraget kan foretages med 90 kr. pr. passage af bilbroforbindelsen og med 15 kr. pr. passage for brugere af kollektiv trafik.
Ved samkørsel i bil kan fradrag alene foretages af den af de samkørende, som har afholdt udgiften til A/S Storebælt til benyttelsen af bilbroen. Modtager den pågældende udgiftsgodtgørelse fra medkørende, er den pågældende ikke skattepligtig heraf, og de medkørende har ikke fradragsret for godtgørelsen, jf skm. bek. nr. 865 af 7. dec. 1998, § 1, stk. 2.