Igangværende arbejder er i almindelighed ikke omfattet af varelagerloven, idet det lægges til grund, at ejendomsretten til de medgåede varer og undertiden indkøbte, men endnu ikke forbrugte varer, er overgået fra leverandøren til kunden, se E.B.2.6.1
Ny tekst start bekendtgørelse nr. 1068 af 17. dec. 1999 om skattemæssige krav til regnskab, § 6, stk. 2Ny tekst slut.