Dato for offentliggørelse
30 Jun 2018 10:23
Serienummer
E nr. 188
Resumé

Denne vejledning fortæller, hvordan alternative behandlere og andre sundhedspersoner skal opgøre deres moms og lønsumsafgift, og hvilke betingelser der skal være opfyldt for at være momsfritaget.

Hvad er nyt?

Opdatering af afgiftssatser og styrelsesnavn.

Gyldig til
2. februar 2021
ISBN-nummer
978-87-417-0177-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen