Dato for offentliggørelse
03 Jan 2019 09:17
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (9.7)

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der indsat forklaring til, hvordan lønperiode og dispositionsdato skal angives for feriepenge for fratrædende funktionærer, for at beskatningen bliver korrekt. 

I afsnit 8.3. Feriepenge mv., er en række oplysninger om ACF slettet, da ordningen ikke længere er aktuel. Der er også indsat et afsnit om angivelse af lønperiode og dispositionsdato i forbindelse med indberetning af feriepenge for fratrædende funktionærer, for at beskatningen bliver korrekt.

I afsnit 8.3.2. Ny ferielov - funktionærer, er der indsat yderligere forklaring til regulering af feltnr. 210 og 211. 

I afsnit 8.8. Ydelsesrefusion, er der indsat en henvisning til Skatteindberetningsbekendtgørelsen om omfanget af indberetningspligten for tilskud og refusioner, udbetalt af kommuner og Udbetaling Danmark.

I afsnit 9.4.2. og 9.4.3., er formatet for CSV-filer udvidet med felt 0057 og 0058 om pensionsudbyderes indberetning om aldersopspring.

 

Hvad var nyt i forrige version (9.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er indsat frister for indberetning til medarbejdernes 2018-årsopgørelse og en opfordring til ikke at betale mere end 5 hverdage før betalingsfristen.

Ny indtægtsart 115, til brug for Udbetaling Danmarks udbetaling af mediecheck i 2019 og frem, indsat i afsnit 8.2 for felt 14 og i afsnit 8.7.

I afsnit 8.3 feltnr. 48: Det er tilføjet, at der ikke er indberetningspligt for udbetaling til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og ulønnet medhjælp i foreninger. 

 

 

 

ISBN-nummer
978-87-417-0448-7