Dato for offentliggørelse
21 May 2019 13:41
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.1 - der er ingen version 10.0)

Der er indsat Nyt om systemet og Mere om den nye ferielov i afsnit 0. Nyhedsbrev.

Der er indsat nyt afsnit 18. Dynamisk indberetningsformat, med vejledning til, hvordan man opbygger regneark og CSV-filer til indberetning via filupload. Løsningen implementeres i eIndkomst den 23. maj 2019.

Hvad var nyt i forrige version (9.9):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der nyt om feltnr. 11 (befordringsfradrag) og om validering af manglende dispositionsdato.

I afsnit 7.2.om feltnr. 11, er der ændret i ordlyden for hvornår, der er pligt til at indberette kryds i feltnr. 11, for at der ikke automatisk skal beregnes befordringsfradrag på den ansattes årsopgørelse. Pligten til at indberette X i feltnr. 11, hvis arbejdsgiver kan fastslå, at den ansatte fremmøder mindre end 216 dage om året er bortfaldet. Til gengæld skal der nu indberettes kryds, så snart den ansatte har én hjemmearbejdsdag. Se evt. mere herom i afsnit 0.

I afsnit 8.3.2 Nye ferielov - funktionærer, er der i underafsnit "Recordtyper ved filindberetning af feriepenge mv." indsat recordtype 6000, som fejlagtigt ikke tidligere var med.

I samme afsnit har det tidligere stået dette vedrørende funktionærer, der fratræder efter 31.8.2020: "Hvis arbejdsgiver bruger FerieKonto eller en feriekasse, accepteres det, at der, hvis der endnu ikke er indberettet for ferieår 9999, indberettes nettoferiepenge for ferieår 9999 på samme måde som for 2018 og 2019 og med FerieKonto eller feriekasse som feriepengeudbetaler."
Denne sætning er fjernet, da det har vist sig, at feriepenge for ferieår 9999 for fortsættende funktionærer, som man er, hvis man fratræder efter 31.8.2020, altid skal indberettes til Lønmodtagernes Feriemidler som bruttoferiepenge (i feltnr. 210 of 211). 

I afsnit 15. Søindkomst, er der for DAS-indkomst med indtægtsart 28 tilføjet "Indenrigsfart, rutetrafik fra havn til havn på mindst 50 sømil". For DIS-indkomst med indtægtsart 57, er der tilføjet "færge_DIS, rutetrafik fra havn til havn på under 50 sømil. Vedrørende indkomst på udenlandsk skib (fremmed flag), der berettiger til sømandsfradrag, er det tilføjet, at udenlandsk flag skal være indenfor EU/EØS. Under Sødage (feltnr. 83), er det tilføjet, at der aldrig skal indberettes sødage (feltnr. 83), når der sejles under DAS, og der samtidig sejles i ”begrænset fart”.

ISBN-nummer
978-87-417-0514-9
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen