Dato for offentliggørelse
18 Nov 2019 15:24
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (10.6):

I afsnit 0. Nyhedsbrev er der indsat oplysninger
- om sidste frist for indberetning til første udgave af årsopgørelsen for 2019.
- om fri telefon fra 2020.
- for offentlige myndigheder: Der er indsat tidspunkt for mulig indberetning af felterne 37 OP-bidrag og 47 Tillæg til refusion.

I afsnit 8.4. Personalegoder mv., felt 20 Fri telefon mm. er der indsat forventet ny sats for fri telefon for 2020. Lovforslag herom forventes fremsat 20.11.2019. Anbefaling om indberetning af feltet for 2020, er indsat i afsnit 0. Nyhedsbrev

For kommuner: I afsnit 8.6. er det præciseret hvilke tilbagebetalinger, der må indberettet i felt 98 Tilbagebetalt kontanthjælp mv.

Hvad var nyt i forrige version (10.5):

I afsnit 0. er der indsat nyt om den tekniske omlægning af eIndkomst, der oprindelig var planlagt til første weekend i oktober, men nu er udsat til første weekend i november 2019 og om tidspunkt for hovedlevering af skattekort for året 2020.

I afsnit 3. er der indsat ny indkomsttype 28 til brug for Lønmodtagernes Feriemidler (feriefonden).

I afsnit 8.3. er forklaringen til Funktionærer med ret til pensionsbidrag af feriepenge tydeliggjort. 

I afsnit 8.3.3. er der indsat vejledning i beregning af feriegodtgørelse for fortsættende funktionær og et stykke om undtagelse for feriepengeberegning og -indberetning for fx direktører.

ISBN-nummer
978-87-417-0809-6
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen