Dato for offentliggørelse
28 Sep 2020 16:04
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (11.7):

I afsnit 8.6 er indsat beskrivelse af felt 218 Cvr-/se-nr. på udbetalende FerieGarantiOrdning.

I afsnit 8.6 er indtægtsart 69 til felt 36 udvidet til generelt at omfatte corona-hælpepakker, der udbetales til modtagere, der identificeres via cpr-nr (altså ikke cvr-nr.). Desuden er der tilføjet ny indtægtsart 175 til felt 37. Indtægtsarten skal bruges til andre hjælpepakker end dem, der er nævnt i indtægtsart 171 - 173.

I afsnit 8.3.9 om forskudsferie er en passus om førtidig indberetning af løn slettet, da metoden ikke anbefales.

Nyt i forrige version (11.6):

I afsnit 8.3.7. med eksempler på indberetninger af feriepenge, stod der i eksempel 4 og 8, under punkt "Ad b)" dette, som nu er udgået, da det har vist sig uhensigtsmæssigt:

Der accepteres også denne måde at indberette på:
Lønperiode angives med 01.09.2020 - 30.09.2020. Dispositionsdato 30.09.2020.
Felt 209 Feriepengeudbetaler: Arbejdsgivers se-nr.
Record 6202 - brutto
-Bruttoferiepenge: 62.500 kr.
-Optjente feriedage: 25
-Ferieår: 9999
-Fratrædelsesdato: 30.09.2020

ISBN-nummer
978-87-417-0893-5
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen