Dato for offentliggørelse
09 Apr 2021 10:46
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (12.5):

I afsnit 8.4 Personalegoder vedr. felt 19 Fri bil - er de kommende regler for værdiberegning, der træder i kraft fra 1. juli 2021 og løbende ændres over de næste år, inkorporeret i vejledningen. Reglerne er indført via lovforslag L129 og er et led i grøn omstilling af vejtransporten. Yderligere er afsnittet Midlertidig ændring for grønne firmabiler - teksten GRØN i felt 68 slettet, da det kun var gældende i perioden 1. april til 31. december 2020.

Nyt i forrige version (12.4):

Link til Lønskabelon i afsnit 18 peger nu på korrekt lønskabelon.

Nyt i version (12.3):

I afsnit 0. Nyhedsbrev, er der indsat oplysninger om lovforslag om udsættelse af betalingsfrister, skattefrihed for visse gavekort og skattefrihed for coronatest mv., herunder værnemidler til ansatte og dennes husstand.

I version 12.2 var der i afsnit 0. Nyhedsbrev indsat info om reglerne for hjemmearbejde for øresundspendlere under corona-pandemien. Dette er nu indsat i sit eget afsnit 17. og udbygget.

Under afsnit 14. Rettelser, er der indsat et nyt afsnit 14.1. Regulering af offentlige ydelser.

Det tidligere afsnit 17 er nu afsnit 18 og det tidligere afsnit 18 er nu afsnit 19. 

Der er indlagt ny lønskabelon i afsnit 19, da der var fejl i den tidligere (et linjeskift i teksterne i række 1 kunne ikke accepteres af systemet).

ISBN-nummer
978-87-417-0660-3
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen