Dato for offentliggørelse
09 Nov 2021 15:08
Serienummer
S nr. 49
Resumé

Vejledningen indeholder

  1. Beskrivelse af alle felter, der kan indberettes til eIndkomst. Rækkefølgen af beskrivelserne følger i vid udstrækning det indberetningsflow, der er i en onlineindberetning og til dels den rækkefølge felterne er placeret i indberetningsbillederne.
  2. En række specifikke områder, som kan være enten anvendelsen af en specifik funktion i eIndkomst online, eller vejledning i specifikke faglige områder vedr. indberetning til eIndkomst.
  3. Henvisning til en række yderligere vejledninger på eIndkomst-området
Hvad er nyt?

Nyt i denne version (13.0):

I afsnit 8.4 Personalegoder mv. er der lavet rettelser vedr. personalegoder, der er A-indkomst, og det er præciseret, at valideringen herpå medfører et advis frem for en afvisning af indberetningen. 

I afsnit 8.2 er indtægtsart 177, Ordinær Udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler, tilføjet som mulig indtægtsart under felt 14.

Nyt i forrige version (12.9)

I afsnit 8.2. er der ved felt 13 tilføjet ny indtægtsart:
177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler. Gyldig fra 1.10.2021. Bruges af Lønmodtagernes Feriemidler, når der udbetales fx ved en persons pensionering.

I afsnit 8.2. er der ved felt 14 tilføjet ny indtægtsart:
116 Tidlig pension. Gyldig fra 1.1.2022. Bruges af Udbetaling Danmark ved udbetaling af Tidlig pension.

Hele feriepengeafsnittet (8.3.) er ajourført, hvor hovedparten af det, der vedrører overgangsåret er fjernet. Har du brug for vejledning om overgangsåret, skal du gå til version 12.8 af denne vejledning.

I feriepengeafsnittet er også tilføjet vejledning om, at arbejdsgivere med overenskomst, der ikke bruger FerieKonto eller feriekasse, kan udbetale feriepenge direkte til funktionærer når fratrædelsen er i forbindelse med, at funktionæren forlader arbejdsmarkedet (fx går på pension). Når der sker denne direkte udbetaling, skal der ikke ske særskilt indberetning til Feriepengeinfo. Kun den skattemæssige indberetning skal foretages. Dvs., de udbetalte feriepenge skal indberettes i felt 13 og felt 113, og den indeholdte skat i felterne 15 og 16. 

I afsnit 8.4. Personalegoder er reglerne for indberetning af jubilæumsgratiale og fratrædelsesgodtgørelse i felterne 69, 70 og 71 omskrevet og tydeliggjort.

I afsnit 8.6. B-indkomst og øvrige felter er der ved felt 218 Se-nr. på udbetalende FerieGrantiOrdning tilføjet to ny cvr-/se-numre.

I afsnit 8.7. er tilføjet indtægtsarter:
116 Tidlig pension. Gyldig fra 1.1.2022. Bruges af Udbetaling Danmark ved udbetaling af Tidlig pension.
177 Ordinær udbetaling fra Lønmodtagernes Feriemidler. Gyldig fra 1.10.2021. Bruges af Lønmodtagernes Feriemidler, når der udbetales fx ved en persons pensionering.

ISBN-nummer
978-87-417-0724-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen