SKM nummerOverskriftDatoEmne
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.878.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg23-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.877.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - saglig kompetence - afledt ændring23-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.876.SRSpildevandsforsyningsselskabs medfinansiering af klimatilpasningsanlæg - skat, fradrag og afskrivning efter statsskatteloven - afvisning22-12-14VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.875.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - dokumentation22-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.874.BRKonkurs - omstødelse - A-skat m.v. - kreditoraftale - betalingsudsættelse22-12-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.873.ØLRStraffesag - overtrædelse af toldloven - deklarering af kontantbeløb - overskridelse af ankefrist22-12-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.872.LSRIkke godkendt fradrag for underskud af skovbrugsvirksomhed22-12-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.871.LSRVærdiansættelse af opsparet overskud ved succession22-12-14DødsboerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.870.SRBeskatningstidspunktet for Restricted Stocks Units22-12-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.869.LSRAfslag på anmodning om forrentning af tilbagebetalt arveafgift22-12-14Arv og gaverAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.868.LSRForening var skattepligtig efter SEL § 1, stk. 1, nr. 4, grundet andelsformål22-12-14SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.867.LSRKlage over rykkergebyr over for meget udbetalt boligsikring19-12-14Renter og gebyrerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.866.VLROmgørelse - betalingskorrektion - kontrolleret transaktion - rette indkomstmodtager19-12-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.865.SRVærdiansættelse af illikvide medarbejderaktier19-12-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.864.LSRBetingelser for salg af biler til 0-sats19-12-14MotorkøretøjerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.863.LSRIkke godkendt fradrag for moms vedrørende advokatudgiver i forbindelse med ekspropriationssag18-12-14FradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.862.LSRIkke godkendt nedslag i spilleafgift grundet manglende dokumentation18-12-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.861.SANSTAfgørelse om forældelse af sagsomkostninger ugyldig grundet manglende kompetence18-12-14ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.860.LSRAfslag på anmodning om genoptagelse af indkomstansættelse18-12-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.859.SKATAmortisationsrenten for 201518-12-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.858.LSRSalg af ejendom var skattefri grundet opfyldt beboelseskrav18-12-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.857.LSRHoldingselskab fællesregistreret for moms med datterselskab ikke anset for berettiget til at fratrække moms af omkostninger ifm. frasalg af selskaberne17-12-14FradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.856.BRProces - klageberettiget - sambeskatning - administrationsselskab17-12-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.855.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - internt anlæg17-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.854.SKATSkattefri godtgørelse til dækning af rejseudgifter mv., gældende for 201517-12-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Udenlandsk arbejdskraft + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.853.SKATVærdiansættelse af forskellige skønsposter for selvstændigt erhvervsdrivende for indkomståret 201517-12-14VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.852.ØLRStraffesag - urigtige momsangivelser - kildeskat - ikke afleveret skattekort - aflytning - vekselselskaber - momssvig - skattesvig16-12-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.851.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.850.BREjendomsvurdering - grundværdi - byggeretsprincip - faktisk anvendelse16-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.849.BRSkønsmæssig ansættelse - momstilsvar - indsætninger på bankkonto16-12-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.848.VLRSyn og skøn - regelfortolkning - afvisning16-12-14Virksomheder + Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.847.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - moms15-12-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.846.ØLRRette indkomstmodtager - omgørelse og betalingskorrektion15-12-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.845.SKATDokumentationskrav ved transport af bekæmpelsesmidler - styresignal15-12-14MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.844.SKATMotorbrændstof til fly og skibe - ændring af anvendelsesområdet for afgiftsfritagelse - styresignal15-12-14Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.843.SRMoms og gavekortprodukter - bonusprogram11-12-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.842.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse09-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.841.SRSamarbejde mellem udvalgte afdelinger i to boligselskaber - selvstændige ansættelsesforhold ved særskilte ansættelsesaftaler - ikke selvstændig gruppe i momsretlig forstand - momsfritaget udlejning af fast ejendom09-12-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.840.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - ibrugtagning - bopæl08-12-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.839.BRMoms - skrotbiler - affaldsbehandling - forventningsprincippet08-12-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.838.SROmstruktureringer i underliggende tysk koncern08-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.837.SKATVederlag for værgemål - momsfritagelse - styresignal05-12-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.836.SRSupervision leveret som led i uddannelsesforløb er momsfritaget faglig undervisning, og vederlag for deltagelse i børn- og ungeudvalg falder uden for momslovens anvendelsesområde05-12-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.835.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-14Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.834.VLREjendomsavance - næring - ejendomme udlejet til ferieformål - ejendomme anvendt til egen beboelse05-12-14Ejendomsavancebeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.833.VLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - unddragelse af registreringsafgift - straffelovsovertrædelser04-12-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.832.SKATRentesatser efter selskabsskattelovens § 29 B, stk. 8 og 9 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.831.VLRStraffesag - momssvig - falske fakturaer04-12-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.830.SRCFC-beskatning - goodwill04-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.829.SKATStandardrenten i henhold til selskabsskattelovens § 11 B, stk. 2 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.828.SKATRentesatserne til beregning af dag-til-dag rente mv. for 201404-12-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.827.SKATRentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 201504-12-14SelskabsbeskatningSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.826.SANSTAnmodning om omkostningsgodtgørelse for udgifter til sagkyndig bistand03-12-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.825.SKATStyresignal om aktionærlån03-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.824.HRBegrænset skattepligt - selskab - honorarer03-12-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.823.ØLRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto - lønudgifter03-12-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.822.LSRSpørgsmål om virksomhed kunne anses som erhvervsmæssig03-12-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.821.LSRÆndring i beskatning fra kapitalafkastordningen til virksomhedsordningen03-12-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.820.LSRSpørgsmål om, hvorvidt aftale kunne anses for erhvervelse eller leasing af båd03-12-14Andet om momsAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.819.LSRSuccession i overførte ikke-fratrukne faktisk holdte istandsættelsesudgifter – fredet bygning03-12-14EkspropriationAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.818.SRGrænseoverskridende fusion - fusionsdato - underskud03-12-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.817.ØLRFikseret lejeindtægt - selskab - rådighed - størrelsen af lejen03-12-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.816.SKATPraksisændring - omkostningsgodtgørelse ydes ikke ved hjemvisning og for afsluttende arbejder - styresignal02-12-14Når man vil klage + Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.815.LSRAfskrivning af kajanlæg efter afskrivningslovens § 1402-12-14Afskrivninger og fradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.814.SRAktielån - Vedtægtsændring02-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.813.LSRFastsættelse af kontorejendoms ejendomsværdi02-12-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.812.LSRIkke godkendt fradrag for underskud ved udlejning02-12-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.811.ØLRKonkursbo - separatistkrav - simpelt krav - tilbagesøgning02-12-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.810.HRFraflytterbeskatning - aktier - henstandssaldo - hovedaktionærnedslag02-12-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.809.LSRIkke godkendt underskudsfradrag ved landbrug02-12-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.808.LSROphør af skattepligt til Danmark ved flytning02-12-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.807.BRPokergevinst - udland - skattepligt28-11-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.806.BRGenoptagelse - klagefrist - afvisning - særlige omstændigheder27-11-14Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.805.BRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - brugte køretøjer27-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.804.BRKuldioxidafgift - tilbagebetaling - affaldsforbrænding27-11-14Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.803.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil27-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.802.BRSkattepligt - samlivsophævelse - fraflytning - politiker27-11-14Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.801.SKATStyresignal - skærpelse af praksis - godtgørelser efter forskelsbehandlingsloven27-11-14Personlig indkomstStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.800.BRKurstab - fordring - varelager - vederlag i næring27-11-14Fradrag og afskrivninger + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.799.SRArbejdsudleje - selvstændig enkeltmandsvirksomhed27-11-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.798.BRHovedaktionærs udlån til eget selskab - periodisering af renteindtægt, beskatningstidspunkt27-11-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.797.SRInvesteringsselskab i Danmark - investeringsenhed i Luxembourg26-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.796.SANSTGæld vedrørende sagsomkostninger forældet24-11-14ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.795.LSRBindende svar - hvorvidt klageren er berettiget til fradrag jf. kursgevinstloven § 1424-11-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.794.SANSTAfgiftsfritagelse af udenlandsk firmabil21-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.793.SANSTOpkrævet registreringsafgift i henhold til registreringsafgiftsloven § 2021-11-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.792.SRKapitalpension - investering - unoterede aktier - konvertering - aldersopsparing - PBL-afgift21-11-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.791.SANSTAnsøgning om omkostningsgodtgørelse21-11-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.790.SKATListe over anerkendte flyselskaber20-11-14Momsfritagelse og -godtgørelse + Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.789.LSRBeskatning af værdi af fri bil, jf. ligningsloven § 16, stk. 4.20-11-14Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.788.SKATRegulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser for 201520-11-14Lønindeholdelse + Afdragsordninger og henstandSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.787.LSRFradragskonto - kautionsforpligtelse20-11-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.786.LSROmkostningsgodtgørelse for udgifter til pålagte sagsomkostninger20-11-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.785.LSRUanmeldt kontrolbesøg af klager og samlevers virksomhed20-11-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.784.SRTildelinger til foreninger18-11-14Andet om moms + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.783.SKATMoms - efteropkrævning med 20 pct. eller 25 pct. - EU-domstolens dom af 7. november 2013 i de forenede sager C-249/12 og C-250/12, Tulicâ og Plavosin17-11-14MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.782.SRHusstandsvindmølle - beskatning af eget forbrug14-11-14Fradrag + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.781.LSRKlage over bindende svar hvorved advokats værgeydelser ikke blev anset for udøvelse af selv-stændig økonomisk virksomhed14-11-14MomsgrundlagAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.780.SRSammenlægning af a.m.b.a’er14-11-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.779.SRKommunes salg af byggegrund var momspligtig14-11-14Byggeri + Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.778.BRLønudgifter - nægtet fradrag - hovedaktionærs udgifter - manglende lønaftale13-11-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.777.HRForening - godkendelse - gavemodtager13-11-14Fradrag og afskrivninger + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.776.SKATLandbrug – vejledende satser for normaludgift pr. kostdag og værdi af forbrug af egne produkter for indkomståret 201511-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.775.SKATVejledende fremstillingspriser for pelsdyr og hjorte for indkomståret 201411-11-14VirksomhederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.774.BROmkostningsgodtgørelse - forhåndstilsagn - syn og skøn11-11-14Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.773.SKATMoms - EU-handel med varer - dokumentationskrav ved afhentningskøb - kontantsalg11-11-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.772.SRSkattemæssige konsekvenser opdeling af I/S10-11-14VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.771.SRSømandsbeskatning - Tonnageskat - Operatørselskab07-11-14Tonnageskat + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.770.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - to boliger - benyttelse i ejerperiode07-11-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.769.ØLRStraffesag - skattesvig - skattepligt - lønmodtager - ukendt udenlandsk adresse07-11-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.768.SRDatterselskabs- og koncernselskabsaktier, subjektiv skattepligt, CFC-indkomst06-11-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.767.SRSkattefrie godtgørelser - lønomlægning06-11-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.766.SRMoms af depositum - afvisning af spørgsmål05-11-14Andet om lønsumsafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.765.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-11-14Udenlandsk indkomst + Personlig indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.764.SRUdlån til partnerselskab anset for erhvervsmæssigt udlån05-11-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.763.SRMomsfritagelse af konserveringsydelser leveret i forskellige konstruktioner05-11-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.762.SROmvendt betalingspligt - IT-produkter05-11-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.761.SROmvendt betalingspligt - bærbare pc’ere05-11-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.760.SRNytegning af anparter, overkurs, forlods udbytteret, vedtægtsændringer05-11-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.759.SROmvendt betalingspligt - tilbehør til bærbare pc’ere04-11-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.758.SRMomsfritagelse af tandbøjler04-11-14MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.757.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje04-11-14MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.756.BRKonkurs - omstødelse - momstilsvar - indbetaling tre uger før fristdag04-11-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.755.ØLRMoms - fradragsret brændstof - dansk-tysk busleasingsarrangement - renter04-11-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.754.LSRVurderingsankenævns afgørelse af ejendoms- og grundværdi anset for ugyldig04-11-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.753.SKATAfgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer - beregningsregel vedr. minimumsafgift - korrigering af SKATs juridiske vejledning03-11-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.752.SRElafgift - nedsat elvarmesats - elopvarmede helårsboliger - elektricitet som hovedvarmekilde31-10-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.751.SRSuccession i en landbrugsvirksomhed bestående af sammenlagte ejendomme med bl.a. udlejningsboliger, kursværdiansættelse af latent skat, overdragelse til +/- 15 pct., m.m.31-10-14VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.750.SRSkattepligt - tilflytter - enkeltstående arbejde31-10-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.749.SKATRenten efter pensionsafkastbeskatningslovens § 27, stk. 5 for indkomståret 201531-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Pensionsafkastbeskatning (PAL)SKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.748.SRAlmennyttig forening, moms- og skattepligtige forhold31-10-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Andet om moms + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.747.SRDispensation fra CFC-beskatning30-10-14SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.746.SRPålæg om oplysningspligt efter skattekontrollovens § 8 D, stk. 130-10-14Processuelle bestemmelser + Kontrolbestemmelser + TonnageskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.745.SRSkattepligt - hotellejlighed - midlertidigt arbejdsophold30-10-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.744.VLRSkønsmæssig ansættelse - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - ikke beregnet privatforbrug - køb og salg af brugte biler29-10-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.743.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.742.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.741.SRBegrænset skattepligt - likvidationsudlodning - beneficial owner29-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.740.BREjendomsværdiskat - rådighed over bolig - delvis udlejning - betydning af selvangivet nedslag29-10-14EjendomsværdiskatDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.739.BRMoms - erhvervelse - nye køretøjer29-10-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.738.BRRenter - for sent indbetalt momstilsvar - uberettiget fradrag - modregning - tilbagebetalingskrav28-10-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.737.SRLedelsens sæde - likvidationsudlodning - beneficial owner - begrænset skattepligt28-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.736.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar27-10-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.735.SRFast driftssted - bygge- og anlæg27-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.734.BRMoms - leasingarrangement - rutebusser27-10-14Momsfritagelse og -godtgørelse + FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.733.ØLRMoms - genoptagelse af landsskatteretskendelse27-10-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.732.LSRUdlejning af garage anset som selvstændig erhvervsvirksomhed24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.731.LSRFradrag for lønudgifter afholdt i forbindelse med varetagelse af selskabets interesser i voldgiftssag24-10-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.730.LSRAnmodning om genoptagelse og ændring af overskudsdisponering imødekommet24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.729.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 39 A, stk. 5, ved udlodning af udbytte24-10-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.728.HRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet23-10-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.727.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi23-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.726.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.725.SRGrundværdi, lokalplan, uoverensstemmelse, kommuneplan og lokalplan22-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.724.SRGrundværdi, lokalplan, myndighedsfejl22-10-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.723.BREjendomsavance - bundfradrag blandede ejendomme - antal beboelseslejligheder - faktiske forhold ved udlejning22-10-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.722.SRSkattemæssig behandling af erstatninger ved nedlæggelse af jernbaneoverskæringer21-10-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.721.SREjendomsavance - fremrykket ekspropriation - frivillig salg21-10-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.720.HRForældelse - skattekrav - tillægsfrist - opholdssted - utilregnelig uvidenhed21-10-14ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.719.BRDøgnplejere - børn - selvstændig erhvervsvirksomhed eller lønmodtagere20-10-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.718.LSROpgørelse af registreringsafgift i forbindelse med overflytning af avancer fra nye til brugte biler17-10-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.717.LSRFuld skattepligt16-10-14Indberetning, regulering og efterangivelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.716.BRDriftstab - fradragsret - advokat16-10-14Virksomheder + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.715.LSRMoms ved salg / overdragelse af busser16-10-14MotorkøretøjerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.714.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - hæftelse - arbejdstagerbegrebet16-10-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.713.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - to boliger - udlejning - tilbageflytning til tidligere bolig15-10-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.712.SRAnpartshaverlån - Lån til virksomhedsordningen15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.711.SRVærdipapirer, der eventuelt kan blive nedskrevet, hybrid kapital, renter, virksomhedsskatteordningen15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.710.SKATJustering af gældende kapitaliseringsfaktorer for aktier og anparter, der ikke er optaget til handel på et reguleret marked15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.709.SRAnpartshaverlån - Udlodning og tilbagebetaling af lån15-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.708.ØLRMaskeret udlodning - hovedaktionærs udgifter - honorarindtægt15-10-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.707.ØLRStraffesag - momsbekendtgørelsen - manglende kasseapparat - fast driftssted - pølsevogn15-10-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.706.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med udgifter til bespisning14-10-14FradragAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.705.BRAntidumpingtold - plastikposer - rette debitor13-10-14Erhvervsmæssig importDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.704.VLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - anke afvist13-10-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.703.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg13-10-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.702.ØLREjendomsavance - aktieavance - kolonihavehus - lejet grund - andelsbevis13-10-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.701.ØLRDIS-indkomst - pensionsindbetalinger - udnyttelse af fradragsret13-10-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.700.BRRegistreringsafgift - mandskabsvogn - privat kørsel13-10-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.699.SRVærdipapir, der eventuelt kan blive nedskrevet, og eventuel efterfølgende indfrielse13-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.698.BRAntidumpingtold - plastposer - efteropkrævning - forældelsesfrist13-10-14TariferingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.697.ØLRStraffesag - skatteunddragelse - manglende reaktion på skatteansættelse - dokumentfalsk - bedrageri overfor særlig udsatte13-10-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.696.SANSTSkattetillæg i forbindelse med overskridelse af selvangivelsesfrist10-10-14Erindring og rykkerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.695.BRRette indkomstmodtager - maskeret udbytte - afholdelse af selskabs udgifter - registrerede indtægter09-10-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.694.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningslovens § 2, stk. 509-10-14Betalingsstandsning og konkursAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.693.SRMoms på fast ejendom - udlejning og salg09-10-14ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.692.SRFraflyttet skatteyders afståelse af aktier til et nystiftet holdingselskab09-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.691.SRArbejdsudleje - betonelementmontage - udskilt fra spørgers virksomhed09-10-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.690.SRFlytning ledelsens sæde til Danmark09-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.689.SRPrioritetslån med fast rente på nærmere angivne vilkår blev ikke anset for kontantlån, omfattet af kursgevinstlovens § 22, stk. 308-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.688.SRRetserhvervelsestidspunkt for deferred share units (DSU’er) - konvertible obligationer - fraflytterbeskatning - værdiansættelse08-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.687.SKATForældelsesfrister efter særlovgivningen07-10-14ForældelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.686.ØLRRette indkomstmodtager - konsulentindtægter - midlertidigt07-10-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.685.BRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde07-10-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.684.SRInternational sambeskatning – fuld genbeskatning ved afbrydelse af bindingsperioden06-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.683.VLRSkattepligtig indkomst - hævninger - udenlandske kreditkort - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist06-10-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.682.SRAfgift af lystfartøjsforsikringer - restaureret historisk fartøj til museumsformål03-10-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.681.SRArbejdsudleje - projekteringsvirksomhed03-10-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.680.SRTrust, transparent, arv01-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.679.SRTrust, transparent, arv01-10-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.678.BRRejsereglerne - midlertidigt ophold - bevaret adresse - standardsatser - faktiske udgifter01-10-14Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.677.SRFrihed for beskatning ved Operation Dagsværk 2014 - anerkendelse af fradrag for de til formålet udbetalte beløb01-10-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.676.SRBeskatningsret, indeholdelse, kildeskat, renter, retmæssig ejer, beneficial owner01-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.675.SKATFastlæggelse af retningslinjer for behandling af hjemviste sager01-10-14Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.674.BRBevisførelse - afhøring af embedsmænd01-10-14MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.673.SRSalg af aktier og selskabsskattelovens § 2 D01-10-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.672.SRPengetankreglen i aktieavancebeskatningslovens § 34 - opgørelse efter aktivkriteriet - medregning af bruttoværdien af igangværende arbejder for fremmed regning01-10-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.671.SKATFjernsalg eller ej i momslovens forstand ved salg af varer fra andre EU-lande - styresignal29-09-14MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.670.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi29-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.669.SRDødsboskat, underskud, særbo26-09-14DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.668.SANSTTilbagebetaling af tidligere udbetalt aconto omkostningsgodtgørelse08-04-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.667.LSRAfslag på tilladelse til kørsel i Danmark med udenlandsk køretøj25-09-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.666.LSRRegulering af momstilsvar25-09-14MomspligtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.665.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, nedsættelse, skattemæssig virkning.25-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.664.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse25-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.663.SRAnpartshaverlån - Lån til kommanditselskab24-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.662.BRBekæmpelsesmiddel- og kvælstofafgift - skønsmæssig ansættelse - stillingsfuldmagt23-09-14MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.661.SRArbejdsgivers betaling for medarbejdernes helbredsundersøgelser22-09-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.660.SRMoms på salg af fast ejendom22-09-14Andet om moms + ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.659.LSRErhvervsmæssig virksomhed i forbindelse med udlejning af ferielejlighed22-09-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.658.LSRSKAT har i sambeskatningsindkomsten for indkomståret 2006 nægtet fradrag for underskud22-09-14Transfer pricingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.657.LSRNægtet betalingskorrektion jf. ligningsloven § 2, stk. 522-09-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.656.LSRGenoptagelse af selskabs skatteansættelse med henblik på at ændre værdiansættelsen af modtagne immaterielle aktiver nægtet.22-09-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.655.SANSTOmkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering foretages ikke ud fra skatteværdien22-09-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.654.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - ekstrafundering - skønsudøvelse19-09-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.653.LSRBeregning af kurs ved overdragelse af anparter. Skatteforbehold udnyttet.19-09-14Arv og gaverAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.652.VLRKildeskatteloven § 48 E - godtgørelse ved fratræden af stilling - afståelse aktieoptioner eller udbetaling kontantbonus - A- eller B-indkomst19-09-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.651.ØLRStraffesag - falske pantmærker - mineralvand - kiosksag - opbevaring følgesedler mv.18-09-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.650.HREjendomsinvesteringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - videresalg18-09-14Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.649.BRPålæg om at føre logbog - forlængelse af perioden17-09-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.648.ØLREjendomsavance - parcelhusreglen - beboelse i ejerperiode - tilbageflytning tidligere bopæl17-09-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.647.SKATGenoptagelse af skatteansættelser for indkomstårene 2010 - 2013 som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet (Aktier og investeringsbeviser) - styresignal17-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.645.SKATMoms - Tab på fordringer over 3.000 kr. uden for konkurs og akkord m.v. - Styresignal16-09-14MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.644.VLRFogedforbud - justifikationssag - registreringspligtig virksomhed - moms16-09-14Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Kreditbegrænsning, sikkerhedsstillelse samt inddragelse af registrering og bevillingerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.643.SRArbejdsløshedsforsikring - dækning af låneydelse16-09-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.642.SREjendomsvurdering - Fradrag i grundværdien for forbedringer15-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.641.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser ikke indsendt - udarbejdet af revisor15-09-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.640.SRSkattefri aktieombytning og spaltning uden tilladelse12-09-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.639.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper12-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.638.SRNaturgas - brug i fermenteringsproces12-09-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.637.LSRGenoptagelse af skatteansættelse12-09-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.636.LSRBindende svar om, hvorvidt godtgørelse for uberettiget afskedigelse er skattefri12-09-14Personlig indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.635.BRSkønsmæssig ansættelse - selvstændig virksomhed - manglende regnskab - udstedte fakturaer - vagtopgaver12-09-14VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.634.BRKreditkort - ekstraordinær ansættelse - varslingsfrist - følgeændringer for ægtefælle12-09-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.633.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse - styresignal11-09-14Andet om moms + Momspligt + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsgrundlag + Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.632.SRUdenlandske investorer deltagelse i K/S - ikke fast driftssted11-09-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.631.SRGrundværdi, nedsættelse, vurderingsprincipper.11-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.630.SRNaturgas - reforming proces og fremstilling af brint11-09-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.629.SRAfgift efter emballageafgiftsloven af poser med forsegling11-09-14MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.628.ØLRSalærfastsættelse - udredning - skattestraffesag - forsvarerbistandsloven11-09-14StrafKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.627.SRMomspligt - forening - ydelser - leveringssted11-09-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.626.BRStraffesag - aktieavance - ikke selvangivet - forskudsregistreret11-09-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.625.SREjendomsværdi, registreringsfejl og skønsfejl10-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.624.BRSkattepligt - tilflyttersituation - dobbeltdomicil10-09-14Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.623.SRMoms på godtgørelse ved fraflytning af lejemål10-09-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.622.SKATOmvendt betalingspligt på mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, bærbare computere mv. - styresignal09-09-14MomspligtStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.621.SRKorttidsudlejning af udenlandske sportsvogne i Danmark er registreringsafgiftspligtig09-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.620.SRKvalifikation af selskab i Dubai08-09-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.619.SRAfvisning - transfer pricing transaktioner ikke tilstrækkeligt oplyst08-09-14Transfer pricingBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.618.BRGenanbringelse af ejendomsavance - ekstraordinær genoptagelse08-09-14Processuelle bestemmelser + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.617.ØLRStraffesag - skattesvig - løn - selskab på Gilbratar08-09-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.616.BRVirksomhedsoverdragelse - tidspunkt - værdiansættelse - skønsmæssig forhøjelse08-09-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.615.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12 ATP PensionsService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse05-09-14Andet om moms + Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelse + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momsgrundlag + MomspligtSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.614.BRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed04-09-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.613.LSRBindende svar - Andelsboligforenings tilbagebetaling af for meget betalt grundskyld til medlemmerne anset for udlodning, uanset at tilbagebetalingen sker ved nedsættelse af boligafgiften.17-06-14SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.612.BRSkønsmæssig forhøjelse - privatforbrug - driftsomkostninger - private udgifter04-09-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.611.LSRÆndring af klagerens momsgrundlag med henvisning til byttehandel, jf. momslovens § 27, stk. 1.11-12-13MomsgrundlagKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.610.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder04-09-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.609.LSRAnmodning om tilbagebetaling af indgående afgift ifm. udgifter til bespisning af ansatte og forretningsforbindelser ikke imødekommet04-09-14MomsgrundlagAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.608.LSROpgørelse af henstandssaldo vedr. fraflytterskat efter aktieavancebeskatningslovens § 39 A04-09-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.607.SRArbejdsudleje - konsortiedeltagelse04-09-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.606.SRLeveringssted ved grænsehandel - fjernsalg04-09-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.605.ØLRSkattepligt - tilflytning - ophold - erhvervsmæssigt arbejde - sommerhus - bevisbyrde04-09-14Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.604.ØLRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav03-09-14Virksomheder + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.603.BRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - registreringspligt - bopæl03-09-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.602.VLRStraffesag - skatteunddragelse - lønmodtager - TastSelv - urigtige oplysninger - rejsefradrag03-09-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.601.SREjendomsvurdering, grundværdi02-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.600.SREjendomsværdi02-09-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.599.SRElafgift - solceller på en campingplads02-09-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.598.HRMineralolieafgift - hæftelse for afgiftstilsvar29-08-14Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.597.BREjendomsavance - parcelhusreglen - ejendom med to matrikler - to- eller trefamilieshus - beboelse i ejerperiode28-08-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.596.SREjendomsvurdering, grundværdi, byggeretter, lokalplanbestemmelser- ekstraordinær genoptagelse28-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.595.SRNedsættelse af grundværdi, bebyggelsesprocent, uoverensstemmelse mellem kommuneplanramme og lokalplan28-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.594.SREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - omberegnet grundværdi28-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.593.SREjendomsværdi-grundværdi, sommerhusgrunde.28-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.592.SREjendomsværdi- tillæg for værdi af byggearbejde - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi27-08-14EjendomsværdiskatAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.591.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-omberegnet grundværdi27-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.590.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi27-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.589.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse - fællesareal27-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.588.SREjendomsvurdering-ekstraordinær genoptagelse-grundværdi26-08-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.587.ØLRVirksomhedsindkomst - sygedagpenge - ikke erhvervsmæssig virksomhed25-08-14Personlig indkomst + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.586.ØLRStraffesag - momssvig - for lidt angivet salgsmoms - uregistreret virksomhed - ansvarssubjekt25-08-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.585.HRTold - importmoms - tilbagebetaling - forsendelsesprocedure25-08-14Forsendelse og transiteringDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.584.BRVirksomhedsskatteordningen - erhvervsmæssig virksomhed - skovbrug - bindende svar25-08-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.583.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj - dobbeltdomicil21-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.582.SRMoms - Salg af prøvehuse21-08-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.581.BRUdeholdt omsætning - skønsmæssig ansættelse - momstilsvar - ikke indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag - rengøringsvirksomhed21-08-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.580.SRRenteswap - kurstab sikkerhed i fast ejendom21-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.579.SKATKapitalafkastsatsen for 201420-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.578.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - hæftelse - forsømmelighed - chaufførarbejde20-08-14Arbejdsgiverkontrol + Arbejdsgiverens særlige pligter + Indeholdelses- og registreringspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.577.SRCFC-beskatning - rentefradragsbegrænsning - underskudsbegrænsning19-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.576.ØLRKurstab - gæld - omkostninger - kapitalfondsopkøb19-08-14Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.575.SRRentefradrag - kassekreditlignende19-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.574.HREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - drænanlæg18-08-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.573.SKATAnonyme anmeldelser - præcisering af retnings-linjerne18-08-14Politikker og retningslinierStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.572.SRMoms - Salg af ejerlejlighed på projektstadiet15-08-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.571.SKATRetningslinjer for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er afgørelser14-08-14Når man ønsker vejledning eller information + Når man vil klage + Anden information vedrørende interne forhold + Sagsbehandling, journalisering og arkivreglerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.570.BRMaskeret udlodning - jagtleje14-08-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.569.SRMoms - levering mod vederlag13-08-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.568.BRTynd kapitalisering - værdiansættelse - datterselskab - skønsmæssig ansættelse13-08-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.567.BRFikseret lejeindtægt - samlet husstand - værelsesreglen12-08-14Udleje og bortforpagtningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.566.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbil - hæftelse11-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.565.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - bestyrelseshonorar - beskattet i udlandet11-08-14Personlig indkomst + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.564.SRSkattemæssig behandling af ejendomsoverdragelser med hjemmel i Planlovens § 47 A11-08-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.563.SRGrenspaltning af tysk selskab11-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.562.SRTrust, transparent11-08-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.561.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - støjhegn08-08-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.560.BRLønsumsafgift - rejsebureau - hoteludlejning08-08-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.559.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed07-08-14Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.558.BRSkønsmæssig ansættelse - køreskolevirksomhed - maskeret udbytte07-08-14Personlig indkomst + Momsgrundlag + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.557.SRInternational sambeskatning - genbeskatning - overgangsregler - skyggesambeskatning - salg af aktier07-08-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.556.SRHandlingfee ved salg af nye køretøjer til leasingselskab07-08-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.555.SROphør af fuld skattepligt06-08-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.554.SRSalg af fast ejendom var momspligtigt06-08-14ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.553.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - realitetsbehandling06-08-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.552.BRSkattepligtig indkomst - medarbejderudlæg06-08-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.551.BRLønsumsafgift - passiv kapitalanbringelse - administrativ praksis06-08-14Undtagelser og fritagelse for lønsumsafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.550.BRUdlægsforretning - kontant betaling - konkurs - fristdag - omstødelse06-08-14Udlæg + Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.549.SRMomsreguleringsforpligtelse ved tilbagelevering af lejede lokaler06-08-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.548.SRMomsfritagelse af fertilitetsbehandling06-08-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.547.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg05-08-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.546.BRØl-, vin-og spiritusafgift - indkøb i Tyskland - eget forbrug05-08-14Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.545.BRModregning - overskydende skat05-08-14Rettigheder og pligter - når man har gæld til det offentligeDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.544.BRMoms - fradrag - fakturakrav05-08-14FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.543.SRFragt af privat campingvogn i firmabil på gule plader anset som privat kørsel05-08-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.542.SRElbil - ekstraudstyr - beskatningsgrundlag fri bil05-08-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.541.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hjemvisning - sandsynliggjort omkostning01-08-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.540.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg31-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.539.BROmkostningsgodtgørelse - konkursbo30-07-14Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.538.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - rettidig anmodning om genoptagelse29-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.537.VLRKonkurs - omstødelse - afdragsordning29-07-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.536.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - reaktionsfrist - aktieavancebeskatning - maskeret udbytte - beskatning af warrants29-07-14Personlig indkomst + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.535.BRSkønsmæssig ansættelse - lavt privatforbrug - udeholdte indtægter - ugyldighed28-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.534.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - dokumentation for lån28-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.533.BRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - erhvervsmæssig virksomhed - indsætninger på bankkonto28-07-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.532.BRPVC-afgift - grillbetræk anset for presenning28-07-14MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.531.BRMaskeret udlodning - reelt ejerskab af anparter - erhvervsmæssige udgifter28-07-14Fradrag og afskrivninger + Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.530.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - nedslag for ekstrafundering - hovedanlæg28-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.529.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - nedslag for ekstrafundering28-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.528.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinster - optagelse af lån28-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.527.ØLRMoms - fiktive leasingaktiver - tilbagesøgning af salgsmoms25-07-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.526.BREkstraordinær genoptagelse - grov uagtsomhed - skønsmæssig ansættelse - indsættelser på bankkonti - money transfer25-07-14Personlig indkomst + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.525.BRRegistreringsafgift - autocamper - løst campingudstyr25-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.524.VLRRegistreringsafgift - udenlandsk firmabil - afgiftsfritagelse - tilbagekaldelse af tilladelse25-07-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.523.BRProces - anke - fristoverskridelse - afvisning25-07-14Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.522.ØLREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse - grundlag for forelæggelse for Skatteråd25-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.521.ØLRSkønsmæssig ansættelse - skat og moms - tilsidesættelse af regnskabsmateriale - grundlag for skøn - indsætninger på bankkonto25-07-14Momsgrundlag + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.520.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - hovedaktionær og direktør - skærpet bevisbyrde25-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.519.BRMoms - flyselskab - udenrigstrafik - skoleflyvning - momsfrie leverancer25-07-14Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.518.BRElafgift - godtgørelse - udenrigspersonbefordring24-07-14Miljøafgifter + Energi og kuldioxidDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.517.ØLRKommanditist - ejendomsavance - udbyderhonorar - berettigede forventninger - bevisbyrde23-07-14Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.516.SRLøn til offentligt ansat erhvervs-ph.d.'er under udlandsophold ikke lempelsesberettiget23-07-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.515.ØLRMerløn - hævninger i selskab - hovedanpartshaver23-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.514.BRStraffesag - direkte rådgiveransvar - skatteunddragelse - statsautoriseret revisor23-07-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.513.SRTilladelse til anmodning om CFC-fritagelse - ændring af tidligere afgørelse14-07-14SelskabsbeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.512.SRFast driftssted i Danmark - afvisning af registreringsmæssige spørgsmål14-07-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.511.BRInddrivelse - tysk momskrav - retsgrundlag i Danmark11-07-14International inddrivelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.510.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - anskaffelsespris for grund11-07-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.509.SRArbejdsgiver - erstatning - kritisk sygdom - skattefri11-07-14Personlig indkomst + Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.508.BRErstatning - skattepligtig kompensation - etablering af gasrørledning11-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.507.SKATStyresignal om genoptagelse som følge af Højesterets domme af 4. april 2013 (SKM2013.320.HR og SKM2013.321.HR) om underskudsudligningsbetalinger10-07-14SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.506.SRFriholdelsesaftale - bøder, erstatninger mv. - journalist09-07-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.505.SRFusion af varmeværker09-07-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.504.HRFri bil - hovedanpartshaver og direktør - bevisbyrde - forlænget ligningsfrist08-07-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.503.SRTrust, transparent08-07-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.502.SKATGenoptagelse af ansættelser efter styresignalet SKM2011.810.SKAT07-07-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.501.SKATListe over anerkendte flyselskaber07-07-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.500.SKATGenoptagelse - emballageafgift for UN-godkendt materiale - Styresignal07-07-14Generelt om punktafgifter + MiljøafgifterStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.499.SRErhvervsdrivende fonds udgifter til etablering og vedligeholdelse af rekreativt anlæg anset for uddeling.04-07-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.498.SRHavn, skattefrihed opretholdt ved opsætning af lille solcelleanlæg til eget brug.04-07-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.497.SRSkattepligt - tilflytning - bestyrelsesarbejde04-07-14Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.496.SRMoms ved salg af byggegrunde - virksomhedsoverdragelse, nedrivning af bygninger04-07-14Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.495.SKATTidsregistrering ved finansielle virksomheders opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget - Styresignal04-07-14Lønsumsafgiftspligt og registreringStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.494.SRKommanditanparter - afståelse - skattepligt - afvisning03-07-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.493.SRTrust, arv, transparent03-07-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.492.SRArbejdsudleje - montage af ankerkonsoller - entreprise03-07-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.491.SRTrust, arv, transparent03-07-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.490.SKATStyresignal om fortolkning af SKM2014.29.BR om forlænget ansættelsesfrist02-07-14SelskabsbeskatningStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.489.SKATStyresignaler, SKAT-meddelelser og høringsportalen for styresignaler - styresignal02-07-14Politikker og retningslinierStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.488.SRÆndringer af udnyttelsesvilkår for tegningsretter01-07-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.487.SRAfgiftsfritaget pose uden hank01-07-14MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.486.SRElafgift - vandkraft - egetforbrug01-07-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.485.SRBeskatningstidspunkt for bonusaktier01-07-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.484.SRKonvertering af betingede aktieoptioner til betingede bonustildelingsretter01-07-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.483.DEPKommentar fra Skatteministeriet til Landsskatterettens kendelse af 1. oktober 2013, LSR j.nr. 13-002030430-06-14Momspligt + Handel med udlandet og betalingspligtige personerKommentar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.482.SRGodtgørelse efter erhvervsuddannelseslovens § 65, stk. 1, for uberettiget ophævelse af uddannelsesaftale samt arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen30-06-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.481.SRVE-anlæg30-06-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.480.SRAfgiftslempelse for fjernvarme - el-patronordningen30-06-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.479.SRDebitorskifte af konvertible gældsbreve27-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.478.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal27-06-14Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.477.LSRTab på valutaswap anset som kildeartsbegrænset27-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.476.SANSTAfgørelse om acontoudbetaling af omkostningsgodtgørelse27-06-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.475.SRErstatning for mistet seniornedslag anset for skattefri27-06-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.474.SANSTIkke imødekommet anmodning om kvartalsafregning af moms27-06-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.473.SANSTAktindsigt i oplysninger om omkostningsgodtgørelse27-06-14Når man ønsker aktindsigtAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.472.LSRAfgørelse om forældelse anset for ugyldig som følge af manglende udarbejdelse af sagsfremstilling27-06-14ForældelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.471.SRChokoladeafgift af glasur27-06-14Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.470.LSRAfslag på selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på ændring af fordeling af prioritetsgæld i virksomhedsordningen mellem erhverv og privat27-06-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.469.LSRHvorvidt erstatning for påbud ifm. dambrug er skattepligtig – bindende svar27-06-14EkspropriationAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.468.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.467.SRÆndret kvalifikation af varegæld, skattefri af gevinst på gæld ved indfrielse og konvertering, underskudsreduktion26-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.466.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.465.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.464.BREkstraordinær skatteansættelse - reaktionsfrist - grov uagtsomhed - udenlandsk ejendom - Money Transfer26-06-14Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.463.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.462.LSRGenoptagelse af sag omkring, hvorvidt valutaswap kunne anses som erhvervsmæssig26-06-14Når man ønsker en sag genoptagetAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.461.SRMomsfritaget porteføljeforvaltning26-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.460.SANSTEftergivelse af offentlig gæld26-06-14Eftergivelse og gældssaneringAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.459.VLRRette indkomstmodtager - ekstraordinær genoptagelse26-06-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.458.BRSærskilt lønindeholdelse - beskeden levefod - ny påstand - ugyldighed - erstatning26-06-14LønindeholdelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.457.SREjendomsvurdering - dækningsafgiftspligtig forskelsværdi - vægtning af arealer26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.456.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.455.SREjendomsvurdering-dækningsafgift26-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.454.SRMomsfritagelse af ledsagerydelser25-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.453.SRGrundværdi-benyttelseskode--grønt område- privatejet.25-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.452.BRSkat - ekstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - skattepligt til Danmark25-06-14Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.451.SRAfvisning - kunne ikke besvares med fornøden sikkerhed25-06-14VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.450.SRFradrag for byggeomkostninger og pålægsmoms af ansattes arbejde25-06-14FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.449.SRMomsmæssig behandling af porteføljeforvaltning og porteføljerådgivning25-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.448.BRMoms - skønsmæssig ansættelse - brugtmoms25-06-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.447.BRMoms - fradrag - tilskudsfinansierede projekter23-06-14FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.446.SKATArbejdsudleje - præcisering af reglerne - styresignal (Ophævet)20-06-14Udenlandsk arbejdskraftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.445.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.444.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Grundværdi - Omberegnet grundværdi20-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.443.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi20-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.442.SANSTFritagelse for betaling af renter - få dage i forbindelse med påske20-06-14Opgørelse, angivelse samt ind- og udbetaling af moms og reguleringsforpligtelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.441.VLRStraffesag - manglende salgsregistreringssystem - 2. gangstilfælde20-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.440.SANSTAnmodning om forrentning af tilbagebetaling af energiafgifter20-06-14Energi og kuldioxidAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.439.SKATOphævelse af praksis om flytning af kapital-, rate- og aldersopsparing i pengeinstitutter - styresignal20-06-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Styresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.438.SRMoms - kædetransaktion - to transporter20-06-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.437.LSRIkke godkendt anvendelse af virksomhedsordningen19-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.436.SRMomspligt ved en sale and lease back transaktion vedrørende biografudstyr19-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.435.SRTerrænregulering på nedlukket deponeringsenhed - ren og lettere forurenet jord18-06-14MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.434.ØLREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - stianlæg - vejanlæg - kloakforsyning18-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.433.SRGolfbaner - brug af vand fra egen boring, regnvand og drænvand18-06-14MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.432.BRRegistreringsafgift - registreringspligt - tysk indregistreret køretøj - formulering af påstand18-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.431.BRMomstilsvar - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse18-06-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.430.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg17-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.429.SRSkattepligt og fradrag for selskab, der ønsker at støtte sociale formål.17-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.428.VLRRegistreringsafgift - moms - EU-handel - biler - eksportgodtgørelse17-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.427.HRRegistreringsafgift - import - brugte køretøjer - omberegning17-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.426.ØLRFri bil - direktør og hovedanpartshaver - parkeret ved bopæl og virksomhed - kørselsregnskab17-06-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.425.SREjendomsavance17-06-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.424.SRÅbenbart ulovlig motorankenævnsafgørelse - beregning af eksportgodtgørelse17-06-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.423.SREjendomsavance16-06-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.422.HRAktietab - realitetsgrundsætning - kapitalforhøjelse16-06-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.421.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt, eventuelt til datterselskab13-06-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.420.SKATEU-domstolens dom i sag C-464/12, ATP PensionService A/S - Forældelse og adgang til at anmode om genoptagelse13-06-14Når man ønsker en sag genoptaget + Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.419.ØLRStraffesag - skattesvig - udstedelse af fakturaer - personlig regi - transport af biler til Danmark13-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.418.SKATTinglysningsafgift - beregning af afgift ved visse ejerskifter - tilbagebetaling - styresignal13-06-14TinglysningsafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.417.VLRStraffesag - indeholdt A-skat m.v. - ikke arbejdsgiverregistreret - momsunddragelse - diverse straffelovsovertrædelser13-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.416.BRAfskrivninger - afståelse - suspensiv betingelse - ugyldighed12-06-14Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.415.ØLRStraffesag - momssvig - efterangivelser - konkurs - revisorforbehold12-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.414.SREjendomsavance12-06-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.413.VLRStraffesag - skatte- og momsunddragelse - reel ejer af selskab - urigtige angivelser - fri båd12-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.412.SREt amerikansk S-corp.´s salg af et dansk selskab vil være skattefri12-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.411.VLRIndeholdelsespligt - A-skat - polske håndværkere - tjenesteforhold eller entrepriseaftale - momspligt - hæftelse12-06-14Arbejdsgiverens særlige pligter + Momspligt + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.410.ØLRGaveafgift - samlever - køb af bil12-06-14Arv og gaverDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.409.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - stikledninger11-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.408.SRMoms på fast ejendom - udlejning med køberet11-06-14ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.407.SRBegrænset skattepligt - polsk håndværker anset som lønmodtager11-06-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.406.BRStraffesag - medvirkenansvar rådgiver10-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.405.BRStraffesag - skattesvig - fri bil - hovedanpartshaver - medvirkenansvar rådgiver10-06-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.404.SRKommune, skattepligt af solcelleanlæg05-06-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.403.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning intern05-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.402.BRPunktafgifter - øl og mineralvandsafgift - emballageafgift - erhvervelsesmoms05-06-14Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Øl, vin, spiritus og mineralvandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.401.SRArbejdsudleje - udskilt arbejdsopgave til underleverandør05-06-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.400.BREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag05-06-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.399.VLROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale05-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.398.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - fjernvarmeledninger04-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.397.SRAfvisning af anmodning om bindende svar04-06-14Processuelle bestemmelserBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.396.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer03-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.395.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi03-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.394.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - værdi af ubebygget grund03-06-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.393.SRSKATs præcisering af lempelse efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Schweiz, artikel 15 og 2303-06-14Udenlandsk indkomstSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.392.BRVirksomhedsordningen - overførsel til privat - aftalt fordeling ved køb - skønsmæssig værdi ved overførsel02-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.391.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdien 1. oktober 2006 og 1. oktober 200802-06-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.390.ØLRSkønsmæssig ansættelse - byggevirksomhed - tilsidesættelse af regnskabsgrundlag - skønsudøvelsen - arbejde på mors ejendom02-06-14VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.389.LSRKorrektion af kapitalafkastet og gælden i virksomhedsordningen02-06-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.388.LSRTilbagebetaling af indgående afgift i forbindelse med bespisning af ansatte ved overarbejde02-06-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.386.BRHenstand - udskydelse af forfaldstidspunkt - afbrydelse af forældelse02-06-14Afdragsordninger og henstandDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.385.BRFuld skattepligt - fradrag for rejseomkostninger02-06-14Fradrag og afskrivninger + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.384.LSRAfslag på omkostningsgodtgørelse idet bistanden ikke kunne anses som ydet af en sagkyndig28-05-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.383.SRGodtgørelse - elafgift - wellness28-05-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.382.ØLRBeskatning løn - posteret mellemregningskonto - ikke udbetalt - direktør og bestyrelsesformand - bevisbyrde27-05-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.381.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - tilslutningsudgifter - vand og kloak27-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.380.ØLRMaskeret udlodning - værdiansættelse - bil - salg til hovedanpartshaver26-05-14Personlig indkomst + SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.379.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spilgevinster - ægtefæller26-05-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.378.BRFri bil - rådighed - hovedaktionær - maskeret udlodning - private formål - bevisbyrde22-05-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.377.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyningsledninger - hjemvisning22-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.376.SRMomsfradrag - indkøb af porteføljeforvaltningsydelser - fællesregistrering21-05-14FradragBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.375.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg21-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.374.BRMoms - fradrag - manglende dokumentation21-05-14FradragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.373.BRMoms - omvendt betalingspligt - guld21-05-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.372.LSRKorrektion af kapitalafkastet i virksomhedsordningen20-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.371.LSRForskellige udskæringer af fisk er ved udstedelse af Bindende Tariferingsoplysninger henført under toldtarifkode KN 0304.89.90.9020-05-14TariferingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.370.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - hovedanlæg20-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.369.SKATDen momsmæssige behandling af tilskud til skolefrugt - styresignal20-05-14MomsgrundlagStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.368.LSRTilbagebetaling af moms vedrørende udgifter afholdt i forbindelse med bespisning af kursister20-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.367.LSRGrundværdiansættelse og godkendelse af nedslag for ekstrafundering20-05-14EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.366.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - regn- og spildevandsledninger - hovedanlæg20-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.365.SRSuccession ved bodeling og skattefri spaltning uden tilladelse19-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.364.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og vandforsyning - hovedanlæg19-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.363.BRMaskeret udlodning - nytteværdi - bog19-05-14Selskabsbeskatning + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.362.HREjendomsprojekt - anskaffelsessum - afskrivningsgrundlag - honorar til projektudbyder19-05-14Virksomheder + EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.361.SRArbejdsgiversammenslutnings modtagelse af bonus fra forsikringsordning15-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.360.SRFerieboliger der indgår i hoteldrift - skattemæssig behandling15-05-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen + Udleje og bortforpagtning + Ejendomsavancebeskatning + Ejendomsværdiskat + VirksomhederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.359.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning - hovedanlæg15-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.358.BRProces - klagebehandling - Landsskatteretten - gældserkendelse - afgørelse15-05-14ForældelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.357.BRErstatning - uddannelsesgode - krænkelse15-05-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.356.BRRegistreringsafgift - udenlandsk indregistreret køretøj14-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.355.SRGodtgørelse efter ligebehandlingsloven, og arbejdsgivers fradragsret for godtgørelsen14-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.354.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven14-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.353.SKATFastsættelse af grundlaget for ejendomsværdiskat for ejendomme beliggende i udlandet for indkomståret 201314-05-14Udenlandsk indkomst + Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Ejendomsværdiskat + Ejendomsvurdering + Indberetning, regulering og efterangivelse + Ejendomme i udlandetSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.352.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.351.SRArbejdsudleje - entreprenør14-05-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.350.LSRHvorvidt speciallæges indtægter fra et privathospital kan anses for erhvervet ved selvstændig erhvervsvirksomhed14-05-14VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.349.SRGenbeskatning - underskud - eksemptionmetoden - skibsvirksomhed14-05-14Udenlandsk indkomst + SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.348.SRArbejdsudleje - facadearbejde udskilt fra dansk virksomhed14-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.347.HRSelskab - begrænset skattepligt - aktietab - anlægsaktier14-05-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.346.LSROmkostningsgodtgørelse - søgt om godtgørelse for 100 %13-05-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.345.LSRGaveafgiftsgrundlaget i forbindelse med overdragelse af anparter13-05-14Arv og gaverKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.344.LSRBindende svar om hvorvidt bundfradrag kan benyttes ved opgørelse af fortjeneste ved salg af bygningsparcel13-05-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.343.SRArbejdsudleje - leje af konsulenter13-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.342.SRArbejdsudleje - arbejde udført for dansk filial af ansatte fra udenlandsk moderselskab13-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.341.SRArbejdsudleje - Montagevirksomhed13-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.340.SKATGenoptagelse af registreringsafgiftsbetaling for universiteter omfattet af universitetsloven - styresignal13-05-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.339.SRSkattepligt - tilflytning sommerhus13-05-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.338.VLRSyn og skøn - valg af skønsmand - krav til kvalifikationer12-05-14VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.337.SRSkattefri ombytning af aktier - succession12-05-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.336.ØLRSyn og skøn - fremlæggelse af bilag for skønsmand12-05-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.335.VLRValutaudlændingekonto og værdipapirdepot - reelle ejer - ekstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist12-05-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.334.BRMomskompensation - beregningsgrundlag - basisår09-05-14Andet om momsDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.333.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner09-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.332.VLREkstraordinær genoptagelse - særlige omstændigheder - reaktionsfrist - glemt fradrag09-05-14Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.331.BRIndeholdelsespligt - A-skat m.v. - polske håndværkere - tjenesteforhold, entreprisekontrakter eller arbejdsudleje - hæftelse09-05-14Udenlandsk arbejdskraft + Arbejdsgiverens særlige pligter + VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.330.SKATSkibsreparationer mv. - momsfritagelse - underleverandører - ændring af praksis - styresignal08-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.329.SRMomsfritaget forvaltning af investeringsselskab08-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.328.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, fradrag for forbedringer08-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.327.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 ejendomsværdien og grundværdien08-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.326.SRSkattepligt - fraflytning - hjemsted - lempelse08-05-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.325.ØLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - begrundelse - officialprincippet08-05-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.324.BRGenoptagelse - ekstraordinær - særlige omstændigheder - ordinær - kulbrinteskat - klagevejledning07-05-14Udenlandsk arbejdskraftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.323.SRMomsfritagelse for formueforvaltningsydelser, låneformidlingsydelser og beregningsmetoden for lønsumsafgift07-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.322.SRMomsfritaget salg af byggeprojekt, også ved mindre ændringer af byggeriet07-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.321.BRAffaldsafgift - gipspapir - deponering - registreringspligt07-05-14MiljøafgifterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.320.SRFast driftssted og byggearbejder06-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.319.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008, ejendomsværdien, omberegnede ejendomsværdier i 2001- og 2002niveau06-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.318.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, grundværdi, omberegnet grundværdi06-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.317.SRMomspligt af konverteringsret på fast ejendom06-05-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.316.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejendomsværdier05-05-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.315.SKATAfgift af skadesforsikringer - praksis vedrørende afgiftsfritagelse for kreditforsikringer - styresignal05-05-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.314.SRTrust, Reelle udbyttemodtagere05-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.313.LSRLempelse efter exemptionsmetoden05-05-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.312.BRRentefradrag - betalingsaftale - faktisk betaling - tidsubestemt henstand05-05-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.311.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak- og regnvandsledninger02-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.310.BRBetalingsstandsning - tilsynets erstatningsansvar - manglende betaling af A-skat02-05-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.309.ØLRArbejdsmarkedsbidrag - indeholdelsespligt - udstationering til Norge - social sikring - E 101 erklæring02-05-14Særligt for arbejdsmarkedsbidragDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.308.VLREjendomsavance - sommerhus - ny påstand i Landsretten - afvisning - gave - eller avancebeskatning02-05-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.307.BRSpil - hjemmeside - formidling - blokering02-05-14Spil, lotteri, gevinster og væddemålKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.306.ØLRFrigørelsesafgift - henstand - overgangsregel02-05-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.305.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakanlæg - stianlæg02-05-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.304.SRPersonalegoder, fri bolig, religiøs forening01-05-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.303.SRKooperationsbeskattet indkøbsforening - køb via datterselskab01-05-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.302.SKATGenoptagelse af skatteansættelser - herunder suspension af frister - for indkomståret 2010 og fremover som følge af fejl og mangler i værdipapirsystemet30-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.301.SKATKraftvarme - efterfølgende ændring (omvalg) af metode til fordeling af brændsel mellem el- og varmefremstilling (V-formel og E-formel)30-04-14Energi og kuldioxidStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.300.SRDispensation for CFC-beskatning30-04-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.299.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak-, vand- og elforsyning - hovedanlæg30-04-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.298.HRRegistreringsafgift - eksportgodtgørelse - værdiansættelse - autocamper29-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.297.BRRette indkomstmodtager - læge - lønmodtager - selskabsindkomst - fri logi29-04-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.296.VLRTilgodehavende løn - transport i fordring mod tredjemand - beskatningsbeløb - beskatningstidspunkt - selskab ejet af samlever29-04-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.295.BRTab på fordring - værdi af tilgodehavende - forrentning af hovedaktionærfordring29-04-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.294.SRAnpartshaverlån - Investerings- og udlånsvirksomhed28-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.293.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse, omberegnede ejerboligværdier25-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.292.LSRFradrag for advokat- og revisorudgifter afholdt i forbindelse med køb af virksomhed25-04-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.291.SRDødsbo, værdiansættelse og indkomstopgørelse24-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.290.LSRSelskab registreret på et kontorhotels mulighed for momsregistrering24-04-14Andet om momsAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.289.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering24-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.288.SRFusion af foreninger, der ejer elselskaber24-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.287.VLRStraffesag - skattesvig - lønmodtager - bonusudbetalinger24-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.286.SRDigelag, selvstændig juridisk enhed, rette debitor24-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.285.SRUniversitet, statsinstitution efter selskabsskatteloven § 324-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.284.ØLRStraffesag - momssvig - handel med vin og delikatesser - direktør og hovedanpartshaver - strafudmåling24-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.283.SRiiAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - selvstændig erhvervsvirksomhed i skattemæssig forstand - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momsmæssig forstand23-04-14Virksomheder + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.282.SRAdvokatvirksomhed - hverv som fast værge - ikke selvstændig økonomisk virksomhed i momslovens forstand23-04-14Lønsumsafgiftspligt og registrering + MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.281.SRBeskatning - fri sommerbolig - hovedaktionærer - formodningsreglen23-04-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.280.LSRDansk holdingselskab fritaget for CFC-beskatning23-04-14SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.279.SRLån ydet til selskaber - Ikke aktionærlån23-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.278.ØLRForelæggelse - præjudicielle spørgsmål - EU-domstolen - toldkodeksens artikel 203 og 20423-04-14Forsendelse og transiteringKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.277.SKATListe over anerkendte flyselskaber23-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.276.LSRFradragsberettigede finansieringsomkostninger som indirekte omkostninger jf. ligningslovens § 33 F23-04-14Udenlandsk indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.275.LSRDer skulle ikke bortses fra handel med ubebygget landejendom, hvor der skete hurtigt tilbagesalg23-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.274.LSRBindende svar vedrørende ikke godkendt fradrag for kurstab23-04-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.273.HRFri bil - gulpladebil ejet af selskab - benyttet i personlig virksomhed - privatbenyttelsesafgift - hæftelse23-04-14Personlig indkomst + Fradrag + Motorkøretøjer + Arbejdsgiverens særlige pligterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.272.BRRådighedsbeskatning - helårshus - hovedanpartshaver - afgivne erklæringer16-04-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.271.BRMoms - grænsehandelskoncept - administrativ praksis - berettigede forventninger - passivitet15-04-14MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.270.VLRMoms - golfanlæg - aktier - spilleret - momspligtig leverance15-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.269.BRSalgsmoms - skønsmæssig fastsættelse - indsætninger på bankkonti - transitkonto14-04-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.268.SROnline kasino - datterselskab på Malta - ledelsens sæde - fast driftssted - udbytte11-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.267.ØLRStraffesag - momssvig - skyldnersvig - salg leasede maskiner - salg maskiner indeholdende udlæg11-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.266.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - stråmand for virksomhed - narkogæld11-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.265.ØLRStraffesag - registreringsafgift - autocamper - del af camperudstyr fjernet11-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.264.HRFradragsbegrænsning - forsikringsselskaber10-04-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.263.HREjendomsskat - grundskyld - landbrugsejendom - grundskatteloft10-04-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.262.BRRegistreringsafgift - personbil - tyske nummerplader - tilknytning til Danmark09-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.261.SRPengetankreglen - leasede aktiver09-04-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.260.ØLRUregistreret murervirksomhed - engelske selskaber - skønsmæssig ansættelse - lønmodtager / selvstændig erhvervsdrivende - ekstraordinær ansættelse09-04-14VirksomhederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.259.VLRBrugtmomsordningen - biler - køb fra forsikringsselskaber09-04-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.258.BRErstatningsansvar - inddragelse nummerplader - firmabil - forældelse09-04-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.257.ØLRStraffesag - momssvig - fiktive købsfakturaer - kædesvig - rettighedsfrakendelse08-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.256.SRForudbetaling - Leveringstidspunkt - Momspligtens indtræden08-04-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.255.ØLRStraffesag - direktør og hovedanpartshaver - momssvig - A-skat m.v. - uregistreret virksomhed - rengøringsopgaver08-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.254.ØLRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætninger på bankkonto - skat og moms08-04-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.253.ØLRStraffesag - momssvig - uregistreret virksomhed - andre straffelovsovertrædelser08-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.252.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - uregistreret virksomhed - fakturaer med moms - tømrer08-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.251.SRArbejdsgiverbetalt app08-04-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.250.SRAfskrivning på telekommunikationsudstyr - kommanditisters skattepligt08-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.249.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - udeholdt omsætning - rengøringsvirksomhed08-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.248.SRAfvisning - bindende svar08-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.247.SRMoms - "gammel ejendom" - optionsaftale08-04-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.246.SRSkattefri fusion med selskab indregistreret på Bahamas og omfattet af SEL § 1, stk. 1, nr. 208-04-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.245.SRLønsumsafgift - rådighedsløn - tjenestemænd08-04-14LønsumsbegrebetBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.244.LSRDækningsrækkefølge i forbindelse med omposteringer af lønindeholdte beløb07-04-14Modregning og transportKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.243.LSRRykkergebyr og gebyr for fremsendelse af lønindeholdelse07-04-14Erindring og rykkerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.242.SRTab på fordring på løn - arbejdsgiver konkurs07-04-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.241.SRUddelinger af henlæggelser efter overgang til beskatning efter fondsbeskatningsloven07-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.240.SRArbejdsudleje - gulvbelægningsydelser ikke knyttet til en funktion i et salgsselskab04-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.239.SRKonvertering af kapitalpension til aldersforsikring04-04-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.238.SRPensionsordninger - opgørelse af beskatningsgrundlaget på tilsagnsordninger i en dansk filial04-04-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.237.SRSkadesforsikringsafgift - agent ikke afgiftspligtig, pålæg af avance på forsikringspræmie ikke omfattet af afgift - bindende svar04-04-14Afgift på skadesforsikringer, ansvarsforsikring for motorkøretøjer og lystfartøjsforsikringerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.236.HREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - opgørelse anskaffelsessum -brugte anparter03-04-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.235.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - eksternt vejanlæg03-04-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.234.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.233.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet grundværdi03-04-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.232.ØLRMaskeret udlodning - driftsudgifter - fradrag - dokumentation - formalitetsindsigelser03-04-14Selskabsbeskatning + Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.231.SKATDen momsmæssige behandling ved danske havnes fakturering af skibsafgifter - styresignal03-04-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.230.SRFuld skattepligt ikke genindtrådt - ikke fast driftssted i Danmark03-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.229.ØLRSkattefri spaltning - frasalg - skatteudnyttelse - forretningsmæssig begrundelse02-04-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.228.ØLRStraffesag - skattesvig af særlig grov karakter -malerier og vin - maskeret udlodning - forfalskede kvitteringer - dokumentfalsk - skyldnersvig01-04-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.227.ØLRSambeskatning - underskud - fusion - udenlandsk selskab - likvidation01-04-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.226.SRBitcoins, ikke erhvervsmæssig begrundet, anset for særskilt virksomhed01-04-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.225.SRArbejdsudleje - ydelser med kunststofbelægning anset for udskilt31-03-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.224.SKATMomsfradrag - Delvis fradragsret - Pengeinstitutternes adgang til at modregne renteudgifter i renteindtægter ved opgørelsen af omsætningen31-03-14FradragStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.223.SRAfgiftsfrihed for HFC-afgift for hermetisk lukkede varmepumper31-03-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.222.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2005, den omberegnede grundværdi er foretaget uhjemlet28-03-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.221.SRMoms - Leveringssted - fast forretningssted - betalingspligt - køb af leasingydelser28-03-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.220.ØLRReligiøst samfund - godkendelse - fradragsret - gavegiver og bidragyder27-03-14Fradrag og afskrivningerDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.219.LSRBeskatning og fradrag af indtægter og udgifter i forbindelse med kunstnerisk virksomhed27-03-14Fradrag og afskrivningerAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.218.BRInddrivelse - størrelse af gæld - hjemvisning27-03-14LønindeholdelseDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.217.ØLRKonkurs - nægtelse fremme af begæring - fordring - betryggende sikkerhed27-03-14Betalingsstandsning og konkursKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.216.LSRUdlevering af oplysninger i henhold til skattekontrollovens § 6 stk. 1.26-03-14Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.215.LSRTilbagebetaling af tidligere udbetalt omkostningsgodtgørelse26-03-14Når man vil klageAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.214.ØLRProces - moms - skønsmæssig ansættelse - ekstraordinær genoptagelse - fristregel25-03-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.213.LSRMomsfritagelse for behandlinger mod barnløshed - bindende svar25-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.212.LSRBindende svar om fradrag for tab på fordringer25-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.211.LSRValutaswap ikke anset som erhvervsmæssig25-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.210.ØLRStraffesag - indførsel af guldsmykker - manglende angivelse - lufthavn25-03-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.209.BRSkattekontrol - oplysninger fra tredjemand - grundlag for skøn - retssikkerhed25-03-14Kontrolbestemmelser + Rettigheder og pligter i forbindelse med kontrol og revisionDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.208.LSROverførsel af renteudgifter til ægtefælle beskattet efter kildeskatteloven § 48E25-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.207.SRPartnerselskab - transparent - fast driftssted25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.206.SRGrænseoverskridende fusion - vederlag, fusionsdato25-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.205.SREkspropriation - frivillig aftale24-03-14EjendomsavancebeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.204.LSRSalg af udstyr omfattet af reglerne om reguleringsforpligtelse for investeringsgoder24-03-14FradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.203.LSROperasangers mulighed for fradrag24-03-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.202.ØLRSkønsmæssig ansættelse - moms - tilsidesættelse - regnskab21-03-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.201.BRBrugtmomsordningen - grænsehandelsarrangement - byttebiler - afgiftsgrundlaget21-03-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.200.SRÅbenbar ulovlig skatteankenævnsafgørelse - dispensation efter ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 721-03-14EjendomsavancebeskatningAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.199.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - varmeforsyning21-03-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.198.HRHenstand i forbindelse med klage - skatter og afgifter - konkurs - 154 mio. kr.21-03-14Afdragsordninger og henstand + Når man vil klageDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.197.BRRegistreringsafgift - parallelimport - luksusbiler20-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.196.SRMaltesisk SICAV PLC - ABL § 1919-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.195.SRArbejdsudleje - implementering af IT-system18-03-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.194.VLREjendomsavance - næring - privat bolig - ejertid 9 mdr. - ejendomsselskaber18-03-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.193.SRAfskrivning m.v. på aktiver ejet af tredjemand18-03-14Fradrag og afskrivningerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.192.ØLRDriftsomkostninger - holdingselskab - administrationshonorar og bonus til direktør - sagsomkostninger18-03-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.191.BRFri bolig - eneanpartshaver - direktør17-03-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.190.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - ugyldighed - gaver17-03-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.189.BRRegistreringsafgift - begrebet "eldrevet motorkøretøj"17-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.188.SRGodtgørelse af elafgift af elektricitet anvendt til drift af serverfaciliteter14-03-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.187.SRSkat ved sammenlægning af foreninger14-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.186.SRGodtgørelse for ophavsretskrænkelse efter ophavsretslovens bestemmelser14-03-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.185.SKATInvesteringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - tilbagekaldelse af styresignal13-03-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.184.SRMomsgrundlaget - meromkostninger til løn m.m. - virksomhedsoverdragelsesloven13-03-14MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.183.ØLROrdinær genoptagelse - befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - hovedanpartshaver og ægtefælle13-03-14Virksomheder + Personlig indkomst + Når man ønsker en sag genoptagetDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.182.ØLRFri bil - rådighed - stilstandsforsikring - administrerende direktør - skærpet bevisbyrde13-03-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.181.SKATOphævelse af styresignal SKM2009.210.SKAT12-03-14Politikker og retningslinierStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.180.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - kloakforsyning12-03-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.179.SRIngen momsfradrag - Indkøb af synsprøveinstrumenter12-03-14Fradrag + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.178.SRFritvalgsordning12-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.177.SRMyndigheds salg af fast ejendom anvendt til offentligretlig virksomhed var momsfri11-03-14ByggeriBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.176.BREjendomsavance - udbyderhonorar - særskilt honorering - lighedsgrundsætning11-03-14Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.175.SRMBA, kontantlønnedgang11-03-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.174.SRVandkoncern11-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.173.SRBeskatning af ejendomsaktieselskab ejet af pensionskasser - SEL § 3 A10-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.172.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed10-03-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.171.SRFast driftssted10-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.170.SKATKantinemoms - opgørelse af kostprisen06-03-14Andet om momsStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.169.SRArbejdsudleje, udskilt arbejdsopgave05-03-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.168.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.167.SRUdlodning til udenlandsk selskab - likvidationsprovenu - beneficial owner05-03-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.166.SRSplitleasingordning - elbiler og ladestationer05-03-14Personlig indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.165.LSRSelskabs elforbrug til køling i produktionen anset som godtgørelsesberettiget05-03-14Energi og kuldioxidKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.164.SKATListe over anerkendte flyselskaber05-03-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.163.LSRSpørgsmål om videresalgsavance ved salg af anparter kan sidestilles med betaling til projektudbyder05-03-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.162.SRUdlodningsværdi fra dødsbo - Salgspris til hovedaktionærselskab - Pensioner mv, arvelovens § 13 og boets skattefrihed04-03-14Dødsboer + DødsboerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.161.SRArbejdsudleje - støbningsydelser udskilt til udenlandsk selvstændig erhvervsvirksomhed04-03-14Udenlandsk indkomstBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.160.ØLRRegistreringsafgift - fritagelse - statsinstitution03-03-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.159.LSRAktieavancebeskatning eller kursgevinstbeskatning ved efterfølgende ændring af købesum for aktier03-03-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.158.LSRBindende svar om skattepligt i Danmark i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder03-03-14Udenlandsk indkomstAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.157.SRSkattefri spaltning uden tilladelse - forholdet mellem aktiver og forpligtelser28-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.156.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001, 1. januar 2002, 1. oktober 2003, 1. oktober 2005 og 1. oktober 2007 grundværdien samt ejendomsværdien ansat for højt27-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.155.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2002, 1. oktober 2004 og 1. oktober 2005 grundværdien samt de omberegnede grundværdi ansat for højt27-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.154.SRKoncernintern overdragelse af goodwill og knowhow - løbende ydelse27-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.153.SRUdlodning af likvidationsprovenu - bestemmende indflydelse - salg af datterselskabsaktier27-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.152.SRPorteføljeforvaltning - forhandlinger i forbindelse med værdipapirer - fritagelse for moms26-02-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.151.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi26-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.150.HRForsendelsesrisiko - betydning for SKATs brevudsendelser25-02-14UdlægDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.149.LSRGenanbringelse af ejendomsavance25-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.148.LSRBeregning af forfaldsbeløb på henstandssaldo ved udlodning af udbytte25-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.147.LSRFradrag for renteudgifter, driftsomkostninger, tab ved tyveri og forsvundne midler24-02-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.146.LSRAnsættelse af ejendomsavance og genvundne afskrivninger ved salg af kommanditandele24-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.145.SKATMoms af kredit- og betalingskortgebyrer m.v.24-02-14MomsgrundlagSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.144.SRMomsfradrag - konkursbo - afvikling af momspligtig virksomhed24-02-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.143.HRArbejdsmarkedsbidrag - før 2008 - socialt bidrag eller indkomstskat24-02-14Indkomstarter + Udenlandsk indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.142.SRMoms - Opkrævning af betalingskort- og kreditkortgebyrer21-02-14Momspligt + Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.141.BRMaskeret udlodning - hævninger - mellemregningskonto19-02-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.140.VLRStraffesag - momssvig - fiktive købefakturaer - eksport ud af EU - uberettiget momsrefusion - flere selskaber - stråmænd18-02-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.139.BREjendomsvurdering - grundværdi - interne anlæg - fradrag for forbedringer18-02-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.138.BRAktieavance - kapitalnedsættelse - dispensation18-02-14Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.137.BRGenoptagelse - skatteankenævn - nye oplysninger - særlige omstændigheder18-02-14Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.136.ØLRRetspleje - henvisning til landsret - sag af principiel karakter - tonnagebeskatning18-02-14TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.135.SRArbejdsudleje - kursusophold17-02-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.134.BRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - spillegevinst17-02-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.133.SRLæge - selvstændig erhvervsdrivende - lønmodtager17-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.132.SRMoms - almennyttig forening - salg af kurser og terapiydelser17-02-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.131.BREjendomsavance - flere boliger - landbrugsejendom17-02-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.130.BRSkønsmæssig ansættelse - rette indkomstmodtager - indsætning på bankkonti - gældseftergivelse - virksomhedsordningen14-02-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.129.SRUdlån fra virksomhedsskatteordningen anset for erhvervsmæssig.12-02-14Virksomhedsordningen og kapitalafkastordningenBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.128.SRSkattefri aktieombytning og skattefri spaltning uden tilladelse12-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.127.SRLivsforsikringer - ejerskifte - arvinger - begunstigede - overgangsregel12-02-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.126.SRHæftelse for importmoms - anvendelse af momslovens udlægsregler11-02-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.125.LSRBetaling af vægtafgift for motorkøretøj11-02-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.124.LSRRegistreringsafgiftspligt for motorkøretøj med falsk stelnummer11-02-14Motor - Indregistrering og vægtafgiftAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.123.BRBrugtmomsordningen - motorkøretøjer - skønsmæssig forhøjelse10-02-14Brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteterDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.122.SRChokoladeafgift af tyggetobaksprodukt (tyggegummi)10-02-14Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og teBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.121.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer10-02-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.120.BREkstraordinær genoptagelse - reaktionsfrist10-02-14Processuelle bestemmelserDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.119.SRIndkøbsforeninger - skattepligtsstatus - fusion - udlån10-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.118.SRElafgift - proces- eller komfortkøling af lokale i bageri10-02-14Energi og kuldioxidBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.117.SRMomsgrundlaget ved salg af leasingbiler10-02-14MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.116.BREjendomsavance - investeringsprojekt - udbyderhonorar - anskaffelsessum07-02-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.115.SKATBøder for tilsidesættelser af pålæg om logbog for overtrædelser i 201407-02-14StrafSKAT-meddelelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.114.SRCertificeringsvirksomhed fra andet EU - Fast driftssted (skat) - Fast forretningssted (moms) - Omvendt betalingspligt07-02-14Selskabsbeskatning + Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.113.LSRGenanbringelse af ejendomsavance ved salg af en ubebygget grund06-02-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.112.LSRFradrag ved underskud af landbrugsvirksomhed og stutteri06-02-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.111.ØLRStraffesag - moms- og skattesvig - udeholdt omsætning - tagrensning - ægtefælle registreret06-02-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.110.SRVærdipapir - nedskrivning til 0 af gælden og periodisering af renter06-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.109.LSRFastsættelse af nedslag i grundværdien for ekstrafundering06-02-14EjendomsvurderingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.108.SRFond, kulturinstitution, almennyttig06-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.107.SRAnpartshaverlån - Salg af ejendom til hovedanpartshaver06-02-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.106.SRSkattefri virksomhedsomdannelse05-02-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.105.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloakforsyning05-02-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.104.BREjendomsavance - afståelsessum - mageskifte05-02-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.103.LSROpgørelse af tonnagebeskattet indkomst04-02-14TonnageskatKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.102.LSRBindende svar om opgørelse af genbeskatningssaldo ved international sambeskatning.04-02-14SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.101.VLRStraffesag - råstofafgift - salg af grus - manglende registrering04-02-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.100.BRKonkurs - omstødelse - forringelse af betalingsevne04-02-14Betalingsstandsning og konkursDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.99.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, grundværdien samt den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.98.HRKorrektion - afgiftsgrundlag - fradragsberettiget købsmoms - større kompleks af anpartsprojekter03-02-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.97.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - hovedanlæg - intern kloakforsyning03-02-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.96.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2006, 1. oktober 2007 og 1. oktober 2008 grundværdien samt de omberegnede ejendomsværdier ansat for højt.03-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.95.SREjendomsvurdering, ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2007, den omberegnede grundværdi ansat for højt03-02-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.94.SRSkattefrit salg af formuegode - bolværkstræ31-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.93.BREjendomsvurdering - fradrag i grundværdi - intern sti, kloak- og vandforsyningsanlæg30-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.92.SREjendomsvurdering - Ekstraordinær genoptagelse - Omberegnet ejendomsværdi30-01-14EjendomsvurderingAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.91.BREjendomsvurdering - ekstraordinær genoptagelse30-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.90.BRFradrag for moms - køb - fakturaers realitet - ædelmetaller29-01-14MomsgrundlagDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.89.BROmkostningsgodtgørelse - godtgørelsesberettigede udgifter - salæraftale29-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.88.ØLRFraflytningsbeskatning - aktier - EU-retten - dobbeltbeskatningsoverenskomst29-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.87.HRLåneomkostninger - advokat- og revisorudgifter - rette omkostningsbærer - kapitalfond - bevisbyrde29-01-14Selskabsbeskatning + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomstenDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.86.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.85.SRGodtgørelse efter forskelsbehandlingsloven28-01-14Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaberBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.84.BRSkattefri befordringsgodtgørelse - hovedanpartshaver - dokumentation og kontrol - efterfølgende opgørelse - bevisbyrde27-01-14Indkomstarter + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.83.VLRRetspleje - henvisning til landsret - første instans - principiel27-01-14MomspligtDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.82.VLRStraffesag - registreringsafgift - købspris angivet for lavt - sammenhæng til tidligere straffe - ikke ligeartet kriminalitet27-01-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.81.BRRetspleje - henvisning til landsret - sager af principiel karakter - betalingskorrektion27-01-14SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.80.SRMomspligt - kulturelle ydelser - fradragsret - fakturering27-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.79.BREjendomsvurdering - grundværdi - fradrag for forbedringer - kloak, vand og varme24-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.78.BREjendomsvurdering - byggeretsprincip - grundværdi24-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.77.SRNedbrydelig bærepose - emballageafgiftslovens § 2 a og § 2 b24-01-14MiljøafgifterBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.76.HREjendomsavance - ekspropriationsvilje - bindende svar - bindende virkning24-01-14EjendomsavancebeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.75.SRPensionsprodukt - livsvarig alderspension - livrente - ægtefællepension - garanterede ydelser23-01-14Pensionsafkastbeskatning (PAL)Bindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.74.VLRSkønsmæssig ansættelse - negativt privatforbrug - skattefri indtægter23-01-14Virksomheder + Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.73.ØLRStraffesag - skatte- og momssvig - skrot og brugte biler - uregistreret virksomhed - forsøg23-01-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.72.SRMoms - Ejerskab af byggegrunde - Passiv investering23-01-14MomspligtBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.71.ØLRStraffesag - momssvig - sorte lønninger - indeholdelse af A-skat m.v.23-01-14StrafDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.70.SRVirksomhedsoverdragelse med succession22-01-14SelskabsbeskatningBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.69.ØLRMaskeret udlodning - avance ved salg af ejendomme22-01-14SelskabsbeskatningDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.68.BRSyn og skøn - begæring afvist - udtalelse om bruttoavancer og driftsudgifter21-01-14VirksomhederKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.67.ØLRUdlæg - erstatningssum - fremtidig erhvervelse21-01-14UdlægKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.66.SRLeveringssted ved salg af e-bøger21-01-14Handel med udlandet og betalingspligtige personerBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.65.HREjendomsvurdering - nedslag i grundværdi - ekstrafundering - boligejendom - forlig21-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.64.BRRegistreringsafgift - varevogn - konstruktion - anvendelse udelukkende godstransport - mulighed for personbefordring21-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.63.BRRegistreringsafgift - hæftelse - parallelimport - luksusbil21-01-14Motor - Registrerings- og vejbenyttelsesafgiftDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.62.LSREkstraordinær genoptagelse vedrørende beskatning af udnyttelse af optioner21-01-14Personlig indkomstKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.61.LSRSkattemæssig behandling af indbetalt Capital Advances i relation til avanceopgørelse ved salg af aktier20-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.60.BRHusbåd - udlejning - arbejdstidskrav20-01-14Personlig indkomstDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.59.LSRAfskrivning som driftsmidler eller som bygninger20-01-14Afskrivninger og fradragKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.58.ØLRKonkurs - selvstændig konkursbehandling af interessentskab - konkursværneting - særlige omstændigheder20-01-14Betalingsstandsning og konkursKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.57.BREjendomsvurdering - grundværdi - beskaffenhed jordbund - opgørelse af sagsomkostninger20-01-14EjendomsvurderingDom
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.56.SRMomsfritagelse ved overdragelse af udlån20-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.55.SRMomsgrundlaget ved diskretionær porteføljepleje20-01-14MomsgrundlagBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.54.LSRBeskatning af maskeret udlodning fra selskab20-01-14SelskabsbeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.53.LSRFiksering af yderligere renter på koncerninterne placeringer via cash pool ordninger20-01-14Transfer pricingKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.52.LSREjendomsavancebeskatning - overdragelse af en anpart af en blandet benyttet ejendom20-01-14EjendomsavancebeskatningKendelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.51.SKATSkattefri aktieombytning af aktier i Trifork A/S med aktier i Trifork Holding AG17-01-14Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettighederAfgørelse
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.50.SRSalg af fast ejendom - ikke momspligtig17-01-14Andet om momsBindende svar
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.49.SKATPraksisændring - Investeringsforeninger omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra f - styresignal17-01-14Momsfritagelse og -godtgørelseStyresignal
Tryk her for at se dokumentetSKM2014.48.LSRFradrag af renteudgifter vedrørende ejendom ejet i sameje17-01-14Fradrag og afskrivningerKendelse
Tryk her for at se dokumentet