DatoStyresignalTidsfristAnsvarlig styrelseBilag
24-05-22Veteranbiler og luftfartøjer - Samlerobjekter i momslovens § 69, stk. 5 - genoptagelse - udkast til styresignal.2022-06-22 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal vedrørende 15 pct.-reglen, særligt hvornår der foreligger særlige omstændigheder2022-06-02 23:59Skattestyrelsen
03-05-22Udkast til styresignal om genoptagelse som følge af Højesterets kendelse SKM2021.267.HR vedrørende særlige omstændigheder ved overdragelse af en udlejningsejendom i et dødsbo efter 15 pct.-reglen i cirkulære nr. 185 af 17. november 19822022-06-02 23:59Skattestyrelsen
25-05-22Udkast til styresignal - Ændring af praksis for beregning af vægtafgift på registreringspligtige ikke-benzindrevne traktorer2022-06-13 10:02Motorstyrelsen
25-05-22Udkast til styresignal - praksisændring - kildeskattelovens §§ 48 E-F - vederlagskrav - genoptagelse2022-06-24 23:59Skattestyrelsen
29-04-22Udkast til styresignal - beregningsgrundlag for beskatning af værdi af leaset fri firmabil (nyvognsprisen) - praksisændring - genoptagelse2022-06-01 23:59Skattestyrelsen
24-05-22Genoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver - udkast til styresignal2022-06-24 23:59Skattestyrelsen