Blanketnr.
07.008
Formål med blanketten

Anvendes af penge- og pensionsinstitutter ved overførsel af en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 41 fra et institut til et andet.

Ved overførslen skal det afgivende institut videregive en række oplysninger vedrørende ordningen således, at det modtagende institut kan beregne skatterne efter pensionsafkastbeskatningsloven bestemmelser korrekt.


Spørgsmål til blanketten, skal rettes til: 

Skattestyrelsen
72 22 18 18

(Pensionsbeskatning ØST)

Skattestyrelsen skal ikke have blanketten retur.

De tidligere udgaver af blanket 07.008 og 07.009 udgår samtidig med offentliggørelse af denne udgave af blanket 07.008) 

PDF-udgave

Hent blanket 07.008

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.