Virksomheder, der sælger momsfrie ydelser, er som udgangspunkt omfattet af lønsumsafgift. Afgiften tager udgangspunkt i virksomhedens lønninger til dens ansatte og/eller virksomhedens skattemæssige overskud.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se Den juridiske vejledning.

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter