Blanketnr.
05.003
Formål med blanketten

Blanketten anvendes af de juridiske personer, som har tilladelse til at efterforske eller indvinde kulbrinter i den danske undergrund. Den indkomst, som skal selvangives via blanketten, er den særskilte indkomst vedrørende kulbrinteaktiviteter, som skal opgøres efter kulbrinteskattelovens kap. 2.

Indsendelsesfrist er 1. maj 2019.

Skattestyrelsen
Store Selskaber
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Elektronisk indsendes til: kulbrinte@sktst.dk

PDF-udgave

Hent Excel-blanket 2018   Excel  2017   2016  2015 

OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.

Blanketten for indkomståret 2019 vil være tilgængelig ultimo januar 2020.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.