Når en fortoldning skal rettes, men varerne i øvrigt stadig skal være omfattet af den oprindelige toldprocedure. Det kan fx være varekode, vægt eller værdi.

Efteropkrævning af told - Artikel 102

Denne vælges når ændringen medfører en højere toldbetaling.

Toldgodtgørelse eller -fritagelse - Artikel 117

Denne vælges når reguleringen giver nedsat told eller fritagelse.

Rettelse af fortoldning uden beløbsmæssig konsekvens

Denne vælges, når der sker rettelse af vægt, container nr. mm. For at anmode om rettelsen skal du bruge skabelonen for artikel 117.

Vær opmærksom på

Hvis du ændrer rubrik 37 procedurekoden til en økonomisk procedure, skal du anvende skabelonen for artikel 116.