Særlig toldgodtgørelse

Det kan fx være ændring fra fri omsætning til toldoplag eller aktiv forædling.
Det kan også være defekte eller ikke bestillingssvarende varer.

Angivet til forkert toldprocedure - Artikel 116
Denne vælges, hvis en angivelse ved en fejl er blevet oprettet til en forkert toldprocedure. Det kan fx være at varerne er angivet til fri omsætning, men skulle have været på toldoplag.

Vær opmærksom på:
Hvis der skal ændres til returvarer, skal skabelonen for Artikel 117 anvendes.
Hvis der skal anmodes om tilbagebetaling af sikkerhedsstillelse efter midlertidig indførelse skal afdelingen "Told 11" hos Toldstyrelsen i Middelfart kontaktes.

Fjernsalg med modtagelse nægtet - Artikel 116
Denne vælges, når varerne er ankommet til EU i forbindelse med fjernsalg i henhold til artikel 148, stk. 3 i Kommissionens delegerede forordning nr. 2446/2015 af 28. juli 2015 med senere ændringer.
Varerne er returneret til oprindelig leverandør eller til en af denne angivet adresse, da modtagelsen er nægtet.

Defekte eller ikke bestillingssvarende varer - Artikel 118
Denne vælges, hvis varerne efter ankomst viser sig at være i stykker eller på anden måde ubrugbare.

Særlige situationer - Artikel 120
Denne vælges i de situationer, hvor øvrige artikler ikke kan anvendes.