Når du skal indberette lønsumsafgift, skal du logge på TastSelv Erhverv. Nedenfor kan du finde oplysninger om, hvordan du indberetter lønsumsafgift, frister for at indberette lønsumsafgift, og hvordan du betaler din lønsumsafgift.

Husk, at hvis du er registreret for lønsumsafgift, skal du altid indberette, også hvis du ikke har haft aktiviteter i perioden. Læs mere længere nede.

Folketinget har vedtaget flere lovforslag som følge af coronavirus
Nogle af fristerne for indberetning og betaling af lønsumsafgift (metode 4) er derfor udskudt.
Samtidig er det også blevet muligt at få et rentefrit lønsumsafgiftslån.
Læs mere på skat.dk/corona

Log på og indberet lønsumsafgift

Inden du indberetter din lønsumsafgift første gang, skal du være registreret til det. Du kan læse mere om at blive registreret på siden Intro til lønsumsafgift.

For at være bedst forberedt til at indberette, skal du vide, hvilken metode, du skal beregne lønsumsafgiften efter. Du kan se, hvilken metode du beregner lønsumsafgiften efter, på dit registreringsbevis, som du finder i TastSelv Erhverv. Alternativt kan du sammenligne dig med de eksempler, der er beskrevet i foldeteksterne på siden Beregning af lønsumsafgift.

Når du skal til at indberette kan du støtte dig op ad vores guide til indberetning, som du finder på siden Beregning lønsumsafgift.

For at kunne indberette, bør du desuden sikre dig, at du har den korrekte adgang til TastSelv Erhverv.

Fristerne for, hvornår du skal indberette og betale lønsumsafgift, afhænger af, hvilken metode du skal beregne lønsumsafgiften efter.

Fristerne for de forskellige metoder og perioder står også i virksomhedskalenderen på forsiden af skat.dk under Erhverv.

Du kan også logge på TastSelv Erhverv og se de åbne perioder, som systemet har dannet.

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
Oktober 2019 15. november 2019
November 2019 16. december 2019
December 2019 15. januar 2020
Januar 2020 17. februar 2020
Februar 2020 16. marts 2020
Marts 2020 15. april 2020
April 2020 15. maj 2020
Maj 2020 15. juni 2020
Juni 2020 15. juli 2020
Juli 2020 17. august 2020
August 2020 15. september 2020
September 2020 15. oktober 2020
Oktober 2020 16. november 2020
November 2020 15. december 2020
December 2020 15. januar 2021

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Hvis virksomheden, der skal afregne lønsumsafgift efter metode 4, har ansatte, skal du både indberette aconto hvert kvartal og for hele indkomståret. Hvis virksomheden ikke har ansatte, skal du kun indberette for indkomståret.

På årsangivelsen skal du indberette lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud. Har du ansatte, skal du foruden lønsumsafgiften af virksomhedens over-/underskud også indberette lønsumsafgiften af indkomstårets samlede lønsum og fratrække den lønsumsafgift, du har indberettet aconto hvert kvartal.

Har virksomheden ingen ansatte, skal du kun indberette en gang om året.

Udskydelse af frister for lønsumsafgift (metode 4) som følge af coronavirus

Folketinget har vedtaget en række hjælpepakker til virksomheder, som følge af coronavirus. Visse frister for lønsumsafgift er derfor udskudt.

Hvis du gerne vil indberette og betale til de oprindelige frister
Hvis du vil betale tidligere end de udskudte frister, skal du have en ny udbetalingsgrænse på Skattekontoen. De virksomheder, som ikke har udfordringer med likviditet, kan dermed fortsætte med at indbetale lønsumsafgift til de normale frister, fordi det indbetalte beløb kan blive stående på Skattekontoen frem til den udskudte betalingsfrist. Læs mere om betaling inden de udskudte frister på skat.dk/corona.

Afregningsperiode Oprindelig indberetnings- og betalingsfrist Ny udskudt betalingsfrist
2. kvartal 2020 15. juli 2020 1. september 2020
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 16. november 2020

 Læs mere på skat.dk/corona

Når virksomheden har ansatte skal der også indberettes aconto hvert kvartal:

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
4. kvartal 2019 15. januar 2020
1. kvartal 2020 15. april 2020
2. kvartal 2020 15. juli 2020 (rykkes til 1. september 2020)
3. kvartal 2020 15. oktober 2020 (rykkes til 16. november 2020)
4. kvartal 2020 15. januar 2021

Årsindberetning for virksomheder med og uden ansatte:

Når virksomheden har forskudt indkomstår
Hvis du har forskudt indkomstår, afhænger fristen for at indberette og betale årsangivelsen af virksomhedens driftsform, og af hvornår virksomhedens indkomstår udløber.

Personligt ejede virksomheder

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2018 - 31. marts 2019 17. august 2020
1. maj 2018 - 30. april 2019 17. august 2020
1. juni 2018 - 30. maj 2019 17. august 2020
1. juli 2018 - 30. juni 2019 17. august 2020
1. august 2018 - 30. juli 2019 17. august 2020
1. september 2018 - 30. august 2019 17. august 2020
1. oktober 2018 - 30. september 2019 17. august 2020
1. november 2018 - 30. oktober 2019 17. august 2020
1. december 2018 - 30. november 2019 17. august 2020
1. januar 2019 - 31. december 2019 17. august 2020
1. februar 2019 - 31. januar 2020 17. august 2020
1. marts 2019 - 28./29. februar 2020 17. august 2020
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. august 2021
1. maj 2019 - 30. april 2020 16. august 2021
1. juni 2019 - 31. maj 2020 16. august 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 16. august 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 16. august 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 16. august 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 16. august 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 16. august 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 16. august 2021
1. januar 2020 - 31. december 2020 16. august 2021

 

Ikke personligt ejede virksomheder (fx et APS eller et IVS)

Afregningsperiode Skal være indberettet og betalt senest
1. april 2018 - 31. marts 2019 15. november 2019
1. maj 2018 - 30. april 2019 16. december 2019
1. juni 2018 - 31. maj 2019 15. januar 2020
1. juli 2018 - 30. juni 2019 17. februar 2020
1. august 2018 - 31. juli 2019 16. marts 2020
1. september 2018 - 31. august 2019 15. april 2020
1. oktober 2018 - 30. september 2019 15. maj 2020
1. november 2018 - 31. oktober 2019 15. juni 2020
1. december 2018 - 30. november 2019 15. juli 2020
1. januar 2019 - 31. december 2019 17. august 2020
1. februar 2019 - 31. januar 2020 15. september 2020
1. marts 2019 - 28./29. februar 2020 15. oktober 2020
1. april 2019 - 31. marts 2020 16. november 2020
1. maj 2019 - 30. april 2020 15. december 2020
1. juni 2019 - 31. maj 2020 15. januar 2021
1. juli 2019 - 30. juni 2020 15. februar 2021
1. august 2019 - 31. juli 2020 15. marts 2021
1. september 2019 - 31. august 2020 15. april 2021
1. oktober 2019 - 30. september 2020 17. maj 2021
1. november 2019 - 31. oktober 2020 15. juni 2021
1. december 2019 - 30. november 2020 15. juli 2021

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet lønsumsafgift.
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg Se satsenog hvordan du beregner lønsum over indberetningssiden og find den aktuelle sats.
 6. Skriv det beløb, du har beregnet. Alle beløb skal være i hele kroner.
 7. Vælg Godkend.
 8. Tjek, at du har indberettet korrekt (vælg Fortryd, hvis du har lavet en fejl).
 9. Du får nu vist et kvitteringsbillede. Her kan du se, hvor meget du skal betale.
 10. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 11. Log af TastSelv.
 12. Nulindberetning

Er du registreret for lønsumsafgift, skal du også indberette lønsumsafgift, selvom du ikke har haft nogen aktiviteter i perioden (nulindberet).

 1. Log på TastSelv Erhverv.
 2. Tryk på Lønsumsafgift.
 3. Tryk på Indberet lønsumsafgift
 4. Vælg Indberet ud for den periode, du vil indberette.
 5. Vælg derefter Nul indberet, hvis din virksomhed ikke har haft nogen aktivitet i perioden.
 6. Du har nu indberettet din lønsumsafgift.
 7. Log af TastSelv.
 8. Hvis lønsumsafgiftsgrundlaget er under 80.000 kr.

Hvis du er lønsumsafgiftsregistreret, men afgiftsgrundlaget ikke har oversteget 80.000 kr. for indkomståret, skal du ikke betale lønsumsafgift for perioden. Har du allerede indberettet og betalt lønsumsafgift for perioden, skal du rette indberetningerne.

Hvis du regner med, at afgiftsgrundlaget fortsat vil være under 80.000 kr. for indkomståret, skal virksomheden ikke være registreret for lønsumsafgift. Du kan afmelde virksomheden for lønsumsafgift på indberet.virk.dk.

Nets (PBS)

Vil du betale med Nets (PBS), kan du tilmelde dig i TastSelv Erhverv.

Læs mere om Tilmelding til Nets (PBS).

Netbank

Brug betalingslinjen, som du har fået på kvitteringen for din indberetning. Du kan også finde betalingslinjen under Stamoplysninger i din Skattekonto i TastSelv Erhverv.

Læs mere om Betaling til skattekontoen.

Visa/Dankort, Dankort og MobilePay

Fra din kvitteringsside bliver du tilbudt at betale med Visa/Dankort, Dankort eller MobilePay.

Udenlandsk konto

Tilføj dit SE-nummer, fx i kommentarfeltet.

Betal til Skattestyrelsen fra en udenlandsk konto
IBAN-nummer: DK87 0216 4069 1633 94
Swiftkode: DABADKKK
Konto: 02164069163394
Kontohaver: Skattestyrelsen

Regler for rettidig betaling

Din betaling er rettidig hvis:

 • Du betaler via netbank, og beløbet bliver trukket på din konto senest på dagen for udløbet af betalingsfristen. Betalingen skal være sket efter bankens forretningsbetingelser for overførsler. Bemærk venligst, at banker har forskellige tidspunkter for, hvornår en overførsel bliver klaret samme dag.
 • Du betaler via indbetalingskort senest på dagen for udløbet af betalingsfristen.
 • Du betaler via Nets LeverandørService og har godkendt betalingstrækket på TastSelv Erhverv senest kl. 16 bankdagen før betalingsfristens udløb.
 • Du betaler ved at anmode din bank om at overføre beløbet. Beløbet skal være overført fra din konto til vores konto senest dagen for udløbet af betalingsfristen.

Vi anbefaler desuden, at du betaler til betalingsfristen og tidligst 5 hverdage før sidste rettidige betalingsdag. Læs mere om vores anbefaling under Betaling til Skattekontoen

Læs også mere om, hvordan du kan oprette en betalingsordning for betalingen af din lønsumsafgift.