Blanketnr.
29.002
Formål med blanketten

Anvendes af virksomheder til afgiftsgodtgørelse af punktafgiftspligtige varer.
 
Blanketten er med elektronisk udfyldningsmulighed. 

PDF-udgave

Hent blanket 29.002

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.