Blanketnr.
03.038
Formål med blanketten

Blanketten kan rekvireres på følgende måde:

- Send en mail til e-Kapital - ekapital@sktst.dk

- Ring til e-Kapital på telefon 72 38 02 10.

Vejledning: Vejledning til udfyldelse af blanketten finder du på skat.dk/ekapital under Indberetningsvejledning om udbytte/udlodning/geninvestering og beholdning af investeringsbeviser og aktier i investeringsselskaber mv. i 2018 og under Årets skattemæssige klassifikationer og afkast fra investeringsforening-/selskab.

Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.