Blanketnummer
13.014
Formål med blanketten

Certifikat EUR. 2 anvendes ved udførsel af varer til visse lande uden for EU i de tilfælde, hvor varen kan opnå oprindelse ifølge en præferenceaftale.

Blanketten kan ses nedenfor med eksempel og skal købes gennem boghandel eller trykkeri.

PDF-udgave

 Hent blanket 13.014

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen

skat.dk er Skatteforvaltningens digitale indgang til selvbetjening og vejledning om skatter og afgifter