Blanketnr.
14.016
Formål med blanketten

Blanketten ligger på Intra-/Internettet med eksempel.

Meddelelse til andre EU-toldmyndigheder vedrørende elementer til beregning af toldskyld for varer på toldoplag, før de er blevet underkastet sædvanlige behandlinger.

PDF-udgave

Hent blanket 14.016

Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
OBS! Gem blanketten på din computer, inden du går i gang med at udfylde den. Ellers risikerer du, at dine oplysninger ikke bliver gemt.